thumbnail
thumbnail

IT Solution Architect

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
40 Zuid-Holland

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

22 okt 2024

Uren per week:

40

Publicatiedatum:

27 mrt 2024

Opdrachtomschrijving

KVK voert een digitaliseringsstrategie door, waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Dit vereist continue veranderingen in het IT-landschap en de processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd via een set van samenhangende architectuurproducten. We zijn (scaled) agile georganiseerd in vijf groepen van agile teams. We zoeken een ervaren Solution Architect die primair het architectuurteam in één van onze (scaled) agile groepen komt versterken en daarnaast een bijdrage levert aan de KVK architectuur.

Wat ga je doen?
Als Solution Architect ben je verantwoordelijk om veranderingen onder architectuur te brengen. Dit doe je niet vanuit een ivoren papieren toren, maar in nauwe samenwerking met de teams, product owners, IT-leads, je collega architecten en andere stakeholders. Je wordt primair ingezet in één van KVK's agile group waar je nauw samenwerkt met de group-architect en twee collega solution architecten. Daarnaast werkt met onze architectuur practice samen met 20 architecten mee aan het continue verbeteren van onze architectuur functie en help je collega's met jouw kennis en collegiale reviews.Op basis van onze architectuurkaders stel je solution architecturen of architectural decision records op en werk je onze architectuur repository (ArchiMate) bij. Je werkt onze kaders uit in specifieke requirements, maakt visualisaties en helpt de teams om dit tot ontwerpen en product(increments) te brengen. Daarnaast ondersteun en coach je teams om architectuur om te zetten in effectieve veranderingen, help je om ideeën voor nieuwe initiatieven uit te werken en te verbinden met onze architectuur en verwerkt je vragen en feedback uit teams en het architectuurteam.Binnen de group waar jij ingezet wordt werkt aan oplossingen voor online-omgevingen waar de ondernemers zijn zaken kan regelen, een back office omgeving waar web based applicaties gebruikt worden met veel koppelingen en integratievraagstukken.

Wat vragen wij?

 • Je hebt minimaal een HBO opleiding in de richting van informatica of een gelijkwaardige achtergrond;

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als (solution)architect en het opstellen van solution architecturen;

 • Je hebt communicatief sterkt naar (minimaal) teams, product owners en collega architecten;

 • Je hebt kennis van de ontwikkeling van oplossingen in een java omgeving met een sterke focus op data;

 • Je ziet architectuur als een stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van KVK en weet dit op overtuigende wijze uit te dragen;

 • Je hebt ervaring met moderne architectuurmethoden en voelt je thuis in de continue verbetering hiervan. Als basis heb je ervaring met ArchiMate en een moderne architectuurmethode als DYA of GEA;

 • Je kan makkelijk schakelen tussen verschillende discipline binnen en buiten IT;

 • Je bent bekend met een agile manier van voortbrengen en bij voorkeur met geschaald agile;

 • Je hebt kennis van web-based platformen, API management, data architectuur en/of -management en zaakgericht werken.

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 26-03-2024

Sluiting inschrijving tender: 08-04-2024

Cv beoordeling: 08-04-2024

Gesprekken: tussen 11-04-2024 en 18-04-2024

Gunningsbesluit: 18-04-2024

Voorlopige gunning: 18-04-2024

Startdatum: 22-04-2024

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Eisen

Kennis

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Kennis

Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica, bedrijfskunde of andere technische wetenschappen (zoals wiskunde of natuurkunde)

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) Architect

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van solution-architecturen

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met referentie-architecturen zoals NORA

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met werken in Java en/of .Net omgeving

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met frontend technologieën en patterns

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met case management (zaakgericht) en object oriented modelleren

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met Data architectuur, Data Management en Data Governance

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met gegevensverwerking, database-ontwerp, - ontwikkeling en -technieken, informatie- en datamodellering

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met integratie-architectuur en -patronen

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met webtechnieken, bestelprocessen en backend koppelingen

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met overheidsarchitecturen en methodieken

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met (externe) API koppelingen, protocollen en opzet en inrichting van authenticatie en autorisatiemanagement en programmeertalen en ontwikkelomgevingen zoals Java, SQL, GraphQL, .Net, Salesforce, Kafka en Elastic search

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met de door wetgeving gedreven operationele processen en de daarbij behorende architecturen - denk aan backup en recovery, continuity management, incident management

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (4 %)

Weging: 4 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) architect in een overheidsorganisatie met meer dan 500 gebruikers

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (3 %)

Weging: 3 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met het werken als Solution Architect met Agile teams. PO's en teams enthousiasmeren in nieuwe richtingen en uitdagingen binnen een team of groepsoverstijgende visie/architectuur

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (4 %)

Weging: 4 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met Archimate

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (4 %)

Weging: 4 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met werken vanuit kaders en principes, denken in concepten (ipv concrete oplossingen) en roadmaps

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (4 %)

Weging: 4 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met complexe vraagstukken met diverse stakeholders, bij voorkeur in en vanuit een architectuurteam

 • 0 tot 3 jaar (1 %)

 • 3 tot 5 jaar (2 %)

 • 5 jaar of meer (4 %)

Weging: 4 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10%  – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0%  – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.

Weging: 20 %

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 of per mail via opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de IT Solution Architect die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.