thumbnail

Datawarehouse Engineer

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

06-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-08-2022
100
40 Zuid-Holland
KVK voert een ambitieuze digitaliseringsstrategie waarbij inzichten uit data essentieel zijn om data-gedreven te kunnen werken. Hiervoor zijn veranderingen nodig in het IT-landschap. Voor het agile Intelligence Platform-team zoeken wij een ervaren Datawarehouse engineer. Je komt terecht in een team van ongeveer 9 enthousiaste collega’s. Als Datawarehouse Engineer ligt jouw verantwoordelijkheid bij het structureren van data en datastromen en bij het inrichten en implementeren van de infrastructuur. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken en verbeteren van ETL processen, waardoor de kwaliteit en beschikbaarheid verhoogd worden. Daarnaast word je verantwoordelijk voor het extraheren van gegevens uit achterliggende databases. Door data op een slimme manier te organiseren, structureren en actueel te houden, kunnen modellen worden gemaakt zodat dataproducten en -diensten als maatwerk aangeboden kunnen worden.

Wat ga je doen?
• Organiseren en structureren van data en datastromen;
• Analyseren en ontsluiten van bronsystemen zoals UBO Register;
• Creëren, analyseren, onderhouden en verbeteren van ETL processen;
• Ontwerpen en inrichten van het datawarehouse;
• Beveiligen van gevoelige data;
• Fungeren als vraagbaak voor collega’s bij complexe incidenten en het gebruiken van deze informatie om toekomstige incidenten te voorkomen;
• Ondersteunen van collega’s en kennis delen;
• Ontwerpen en inrichten van het datawarehouse en bekend met data modeleren naar feiten en dimensies en data vault.

Kandidaatomschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 06-01-2022

Sluiting inschrijving tender: 17-01-2022

Cv beoordeling: 17-01-2022

Gesprekken: tussen 19-01-2022 en 21-01-2022

Gunningsbesluit: 21-01-2022

Voorlopige gunning: 21-01-2022

Startdatum: 01-02-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Datawarehouse Engineer die deze organisatie zoekt?