thumbnail
2x Technisch Projectleider Datacentermigraties

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
100
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

05-07-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

01-08-2023
Voor deze opdracht zoekt KVK 2 Technisch Projectleiders, die voor de wasstraat onderstaande taken en verantwoordelijkheden krijgen. De taken en verantwoordelijkheden voor het vervolgtraject worden later nog in detail bepaald, maar bij de selectie wordt hierop al geanticipeerd.

Binnen KVK is een programma gestart voor het verhogen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de KVK-applicaties. Binnen dat programma wordt het applicatielandschap tegen het licht gehouden en van een advies voorzien over de te nemen maatregelen ('de wasstraat'). Vervolgens worden applicaties die daarvoor in aanmerking komen aangepast en gemigreerd. Hiervoor worden 2 teams ingericht (wasstraatteams), elk bestaande uit een Technisch Projectleider voor de aansturing van het team, een Business Analist/Solution Architect voor de technisch inhoudelijke expertise en business analyse en een PMO'er die de rol Scribe vervult. Beide teams worden ondersteund door een Senior PMO die als Documentalist/Bibliothecaris de kaders stelt waarbinnen alle verkregen informatie wordt vastgelegd, zorg draagt voor permanente borging van het wasstraatproces en die samen met de Business Analisten/Solution Architecten de verkregen gegevens verrijkt tot informatie voor besluitvorming. KVK is een agile organisatie, opgedeeld in Groups. Elke Group heeft Product Teams en Practices. De Product Teams zijn verantwoordelijk voor de life cycle van applicaties. De wasstraatteams dienen dan ook veelvuldig en goed te communiceren met de Product Teams. Daarnaast vindt interactie plaats met verschillende teams binnen de Group Solide Fundament, omdat die Group verantwoordelijk is voor het 7*24 uur beschikbaar houden van alle IT-componenten, de Service Desk, IT Service Management, Security, et cetera. Dat vereist een aanpak van halen en brengen, sturen en meeveren, vaker gebaseerd op overtuigen dan op overreden.

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 23-06-2022

Sluiting inschrijving tender: 05-07-2022

Cv beoordeling: 05-07-2022

Gesprekken: tussen 07-07-2022 en 15-07-2022

Gunningsbesluit: 15-07-2022

Voorlopige gunning: 15-07-2022

Startdatum: 01-08-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 2x Technisch Projectleider Datacentermigraties die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.