thumbnail
thumbnail
Projectarchitect Continuïteit

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
36-40 Gelderland

Begindatum:

11 jan 2024

Einddatum:

10 jul 2024

Uren per week:

36-40

Publicatiedatum:

13 nov 2023

Omschrijving Kadaster IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. 

Binnen de directie BOI bevindt zich de afdeling IT4ALL. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de levering van IT generieke diensten als Werkplek, Toegang, Cloud Platform, Netwerk, Cyber Security en Continuity. De unit is verdeeld in meerdere teams die elk hun eigen aandachtsgebied hebben.

Omschrijving opdracht waarbinnen de medewerker komt te werken:
Het Kadaster staat voor een aantal grote uitdagingen. Het programma Continuïteit implementeert op dit moment een CyberRecoverySolution voor bedrijf kritische waardestromen. Daarnaast zal het programma KITA in 2024 de transitie van de huidige infrastructuur serviceprovider naar de nieuwe hybride cloudprovider uitvoeren. Parallel hieraan loopt een aantal voorwaardelijke projecten die deze transitie mogelijk moeten maken.

Binnen het programma Continuïteit begeleidt de Project Architect Continuiteit de lopende implementatie van de belangrijkste waardestroom van het Kadaster in de nieuwe CyberRecoverySolution en stuurt op inhoud bij waar nodig.

Daarnaast heeft de Project Architect Continuiteit de opdracht om voor opeenvolgende waardestromen de recoveryscenario’s uit te werken. Hierbij is de ketenanalyse op de aspecten operationeel business proces, applicatieketen en infrastructuurplatform essentieel. Deze waardestromen zijn op dit moment deels in het datacenter en deels in de Azure cloud geïmplementeerd.

Hierbij wordt ook inbreng verwacht bij de implementatie binnen het datamanagementproces van het requirementsproces voor non-functionele requirements voor Continuïteit.

De Project Architect Continuiteit zal daarnaast in de rol van transitiemanager de verhuizing van de CRS-oplossing van het huidige datacenter naar de nieuwe private cloudomgeving begeleiden.

Bij het bovenstaande moet rekening gehouden worden met de parallel lopende implementatie van Gitops in zowel datacenter als in de Cloud.

Met de kennis van waardestromen en Applicatieketens kan de Project Architect Continuiteit op termijn ingezet worden buiten het programma Continuïteit bij de transitieprojecten naar de nieuwe hybride cloudprovider in de rol van Transitiemanager/Integratiespecialist.

Daarnaast verwachten we inbreng/deelname als het gaat om:

 • Verantwoordelijk voor het adviseren over kwaliteitsverbetering en complexiteitsreductie;

 • Werk je samen met andere architecten en ben je samen verantwoordelijk voor de architectural runway, technology roadmap en lifecycle management;

 • Heb jij een duidelijke IT architectuur visie en draag je deze ook uit bij de teams en zorg je voor draagvlak;

 • Draag je zorg voor een goede DevOps cultuur door teams te verbinden en actief de samenwerking hierin op te zoeken;

 • Zet jij de juiste koers uit tussen kwaliteit en de noodzaak om continu business waarde te genereren.

Je komt terecht in een informeel team binnen het programma Continuiteit en zul je ook buiten het programma ingezet worden op bovenstaande activiteiten irt te leveren Continuity Services, waarbij de inbreng van iedereen telt. Je beweegt zelfstandig binnen de organisatie en je houdt ervan om je kennis over te brengen op anderen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 11 januari 2024 tot en met 10 juli 2024 voor 36 tot 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee keer drie maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal drie (3) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan drie (3) pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

  Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Minimaal vijf jaar werkervaring als Project Architect Continuïteit, of vergelijkbaar.

 • Minimaal vijf jaar werkervaring met infrastructuurplatformen én migraties van traditionele datacenterinfrastructuur naar private- en public cloud.

 • Minimaal vijf jaar werkervaring met de implementatie van Cyberrecoveryoplossingen.

 • Minimaal vijf jaar werkervaring met het analyseren van lange applicatieketens met complexe afhankelijkheden op het niveau van Business proces, applicatie-integratie en infrastructuur.

 • Minimaal drie jaar werkervaring met Gitops én migraties naar nieuwe automated deployment platformen.

 • Aantoonbare kennis van Continuïteitsoplossingen. Ervaring met Commvault-implementaties is een pré.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Resultaatgericht;

  • Communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling. Je praat met stakeholders en weet hier de juiste positie in aan te nemen om de wens tot een goed einde te brengen;

  • Service- en klantgericht;

  • Proactief en initiatiefrijk;

  • Teamspeler;

  • Analytisch vermogen;

  • Je kan werken in teamverband en verbindt collega’s met verschillende achtergronden;

  • Je beschikt over goed probleemoplossend vermogen en denkt in mogelijkheden zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring (max. 300 woorden) waarin concreet wordt aangetoond wat uw actieve bijdrage is geweest en welk resultaat hiermee is behaald in relatie tot een vergelijkbare opdracht zoals door ons omschreven (zie ook Opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) wat uw aanpak is kijkend naar de opdracht zoals die is omschreven en geeft hierbij aan welke kennis en kunde u hiervoor meeneemt (denk aan opleiding, ervaring in vorige opdrachten).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectarchitect Continuïteit die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.