thumbnail
thumbnail

Interim Manager Zakelijke Markt

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 107,00
36 Gelderland

Begindatum:

4 dec 2023

Einddatum:

3 mei 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

10 nov 2023

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
De manager ZM a.i. valt rechtstreeks onder en legt verantwoording af aan Hoofd Klantinteractie Hans van den Bemt.

Opdrachtomschrijving
De primaire behoefte is (1) inzicht te verkrijgen in de activiteiten van het team Zakelijke Markt (IST). De secundaire behoefte is (2) het maken van een voorstel van de nieuwe situatie (SOLL). Tenslotte: (3) het maken van een implementatieplan om naar de nieuwe situatie (SOLL) te komen is een tertiaire behoefte.

 1. Inzicht krijgen in activiteiten team Zakelijke Markt (IST)

Het is wenselijk om inzicht te verkrijgen in wat de activiteiten/werkzaamheden zijn van de afdeling Zakelijke Markt, zodat op basis daarvan focus kan worden aangebracht. Inzicht zonder dat daar een oordeel aan gehangen gaat worden. Het team heeft toegevoegde waarde en het bestaansrecht (de why) van het team staat niet ter discussie. Wel wordt onderkend dat het kanaal ‘relatiemanagement’ een duur kanaal is en dat er twijfel is of alle activiteiten die nu verricht worden wel door deze afdeling uitgevoerd zouden moeten worden. Maar de feiten om dit te kunnen bepalen ontbreken, omdat onvoldoende inzichtelijk is wat de exacte werkzaamheden van het team/de relatiemanagers zijn.

Om te kunnen bepalen in hoeverre de ‘why’ (het bestaansrecht) in lijn is met de ‘how’ (hoe voeren we het werk uit, methoden en processen) en de ‘what’ (welke activiteiten voeren we wel en niet uit) moet eerst de huidige situatie in kaart worden gebracht. Relevante vragen zijn:

 • Wat doet het team? Wat doen de (Senior) Relatiemanagers? Inzicht in activiteiten/tijdsbesteding (nieuwe urencodes worden al gebruikt en daar is draagvlak voor). Intern/extern. Financieel.

 • Welke resultaten levert het team op?

 • Waar loopt het team zelf tegenaan? Bijvoorbeeld in relatie tot de Kadaster organisatie (men kan het werk niet kwijt)

Het inzicht dient als basis voor:

 • De vraag of relatiemanagers die in de toekomst met pensioen gaan wel of niet moeten worden vervangen?

 • De vraag in welke mate de activiteiten die worden uitgevoerd bijdragen aan de opdracht van de afdeling? (relaties managen, buiten het Kadaster zijn, klantsignalen opvangen, offertes afsluiten).

 • Het herijken/aanscherpen van de why, how en what en het aanbrengen van focus in de activiteiten.

 • Het nader afstemmen van de werkzaamheden van Zakelijke Markt met andere disciplines binnen het Kadaster.

 • Het inzichtelijk krijgen van verbetermogelijkheden (wat moeten we meer/minder gaan doen, waar kan het efficiënter in het kader van Operational Excellence).

    2. Het maken van een voorstel van de nieuwe situatie (SOLL)

Aan de hand van de IST situatie wordt een SOLL situatie beschreven, waarin de volgende elementen verwerkt zijn:

 • Bepaling van de nieuwe “Why” (zijnsvraag)

 • Aanscherping van het “What” (wat doen we wel en wat doen we niet):

  • Welke externe werkzaamheden worden door de relatiemanagers uitgevoerd?

  • Welke interne werkzaamheden zijn benodigd om de externe werkzaamheden goed uit te voeren?

  • Welke werkzaamheden kan de binnendienst overnemen?

  • Welke werkzaamheden kunnen binnen andere kanalen worden opgepakt?

  • Welke werkzaamheden doen we niet meer?

 • Opnieuw bepalen van de “How” (hoe richten we het in):

  • Hoe richten we Zakelijke Markt in (op basis van de klant, thema of geografie)?

  • Hoe verdelen we de klanten over de (senior) relatiemanagers?

  • Waar nodig: het aanpassen van processen en methoden.

  • Met welke KPI’s gaan we werken?

    3. Het maken van een implementatieplan om naar de nieuwe situatie (SOLL) te komen

Om de GAP tussen IST en SOLL te overbruggen wordt een implementatieplan geschreven om naar de SOLL situatie te komen.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

De primaire behoefte is (1) inzicht te verkrijgen in de activiteiten van het team Zakelijke Markt (IST). De secundaire behoefte is (2) het maken van een voorstel van de nieuwe situatie (SOLL). Tenslotte: (3) het maken van een implementatieplan om naar de nieuwe situatie (SOLL) te komen is een tertiaire behoefte.

Zowel in het bepalen van de IST situatie, SOLL situatie en de weg daar naartoe, uitgedrukt in een implementatieplan, is het meenemen van en het betrekken van de (senior) relatiemanagers onontbeerlijk.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 of per mail via opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Interim Manager Zakelijke Markt die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.