thumbnail
thumbnail

Senior Developer

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 jan 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

13 nov 2023

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. 

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Omschrijving van de opdracht
Bij de politie ontwikkel je als senior .NET CORE developer robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze agenten (zowel op straat als in de opsporing) makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID (Basis

Voorziening IDentificatie) voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens (verdachten, maar ook nieuw binnenkomende vreemdelingen) met documenten, vingerafdrukken en foto’s.

De Senior Developer is de T-shape expert van het Devops-team (scrum) dat zich bezig houdt met het (door)ontwikkelen van de BVID. Stelt zijn/haar expertise ten dienste van het team en is ook in staat andere taken binnen voor het team uit te voeren. 

Doelstelling
De Senior Developer levert een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de applicatie en zorgt voor kennisoverdracht aan de andere teamleden. Geeft invulling aan de ontwikkel-capaciteit van het DevOps-team dat onderhoud en doorontwikkeling van de applicatie realiseert.

De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het onderhoud en de functionele doorontwikkeling voor de applicatie BVID-2. Dit betreft zowel het aanbrengen van enkele technische verbeteringen alsook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (Europese) wetgeving.

Te behalen resultaat: de BVID heeft 2 versies heeft draaien, namelijk BVID 2 en BVID3. De kandidaat zet zijn/haar expertise in, zodat we afscheid kunnen nemen van BVID 2 en met de nieuwe technologie (BVID3) het team weer toekomstbestendig kan zijn en aan de hand van microservices en containerisatie goed kunnen draaien. Dit alles binnen de gestelde opdrachttermijn.

Na het behalen van dit resultaat zal er bekeken worden of de opdracht verlengd dient te worden, als dit het geval is zal er een nieuw te behalen resultaat bepaald worden.

Verantwoordelijkheden
Als expert mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Er wordt bijgedragen aan de verantwoordelijkheden van het team met name op het gebied van de software architectuur van de voorziening.

Contacten
Als DevOps'er heb je contact met teamleden, de Product Owner, de Scrum Master, andere DevOps-team leden in de keten en mogelijke toeleveranciers en andere stakeholders

Opleiding

 • Een afgeronde erkende en volwaardige MBO opleiding, (diploma) bij voorkeur Informatica of gelijkwaardig. - Aangevuld met (voor de functie relevante) opleidingen die aansluiten op de gevraagde werkervaring.

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring met .NET CORE Development bij grote organisaties (> 1.000 medewerkers).

 • Aantoonbare werkervaring (must) met (web) technologieën en tools zoals ASP.NET core, WebAPI, IOC - Dependency Injection, Entity Framework, MS SQL, Visual Studio, Javascript, HTML en CSS.

 • Aantoonbare werkervaring met GIT e/o CI/CD Jenkins & XLDeploy e/o microservices e/o orkestratie tooling e/o API management.

Competenties

 • Integriteit; Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.

 • Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;

 • Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

 • Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

 • Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

 • Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Developer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.