thumbnail
Regie Coordinerend Contractmanager IV 2 fte

Inhuurdesk Politie (Nationale Politie)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

06-05-2022

Sluitingsdatum:

18-05-2022

Begindatum:

04-07-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

36

Het Team Contractmanagement is vroegtijdig betrokken bij het inkoopproces van
grote/strategische van belang zijnde contracten. Deze input moet ertoe leiden dat de
contracten tijdens de uitnuttingsfase optimaal gemanaged kunnen worden onder de
meest gunstige voorwaarden en dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. Hiertoe wordt samen met de product- en dienstenmanager een intensieve
relatie onderhouden met de betrokken leveranciers.

Contract relatiemanagement:

Onderhouden van de relatie met leveranciers op tactisch en strategisch management niveau om ervoor te zorgen dat de service delivery volgens contract en verwachtingen plaatsvindt.

Communiceert met de (gedelegeerd) contracteigenaren over contractuele issues die de continuïteit van de dienstverlening voor de business in gevaar kunnen brengen.

Contractmanagement:

Draagt bij aan de ontwikkeling coördinatie en onderhoud van operationele documenten om efficiënt contractmanagement te ondersteunen;

Monitort en analyseert rapporten en forecasts om ervoor zorg te dragen dat het contract wordt nageleefd en draagt bij aan een efficiënte en traceerbare contractadministratie;

Zorgt voor updates van het contract en draagt zorg voor de implementatie van de kleine changes om het in lijn te houden met de actuele dienstverlening die wordt geleverd;

Managet contractuitvoering van grotere en/of strategische contracten (waaronder zo mogelijk heimelijke contracten) vanuit een kopers perspectief en draagt er zorg voor dat het contract correct wordt uitgevoerd;

Identificeert financiële en commerciële risico’s en neemt adequate acties om deze risico’s te mitigeren;

Monitort het proces van service delivery om te verifiëren dat de diensten worden geleverd conform de overeengekomen prijzen, condities en KPI’s;

Evalueert de leveranciersprestaties vanuit een contractperspectief. Handelt escalaties met de leverancier af en beklaagt zich bij de leverancier vanuit een contractueel standpunt;

Neemt de noodzakelijke acties indien service delivery afwijkt van de contractueel overeen gekomen diensten; - Voert formele contractevaluaties en audits uit en rapporteert aan de stakeholders over het resultaat;

Verstrekt input aan projecten over contractuele eisen die worden gesteld aan nieuwe of veranderde diensten;

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regie Coordinerend Contractmanager IV 2 fte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.