thumbnail
thumbnail

Planverantwoordelijke Operationeel Centrum (Meldkamer Politie)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 45,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

10 feb 2024

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

De planverantwoordelijke is belast met de operationele coördinatie van mens en werk in het rooster. Hij of zij is de spil van het roosterproces in het team en vervult, als centraal aanspreekpunt voor de operationele roostervraagstukken, een verbindende rol tussen de medewerkers van het team, de teamchef en de afdeling Planning en Capaciteitsmanagement.

De planverantwoordelijke levert input aan de planner voor het bepalen van het uitvoeringspatroon (werkplan) en opstellen van het rooster en geeft goedkeuring aan het resultaat. Hij of zij koppelt uit te voeren werk aan beschikbare capaciteit op basis van de vereiste deskundigheden, geldende wet en regelgeving en formele afspraken met de individuele medewerkers.

De planverantwoordelijke wordt hierin ondersteund door de planner, die hij de benodigde informatie verschaft voor het opstellen en aanpassen van roosters c.q. het faciliteren van zelfroosteren. De planverantwoordelijke zorgt ervoor dat er in alle gevallen tijdig een sluitend rooster kan worden vastgesteld.

De planverantwoordelijke kan organiseren, prioriteren en verbanden leggen. 

Doelstelling

De planverantwoordelijke stuurt op uren in het roosterproces, en handelt alle zaken af die impact hebben op de bezetting.

Vanuit zijn spilfunctie heeft de planverantwoordelijke zicht op succesformules en knelpunten, op spanningen en discussie m.b.t. het rooster in het team of bij de individuele medewerkers. Hij of zij draagt er zorg voor dat teamchef en planner goed geïnformeerd blijven over relevante ontwikkelingen. 

Verantwoordelijkheden

De planverantwoordelijke draagt zorg voor de kwantitatieve en kwalitatieve match van werk en capaciteit op het niveau van het perioderooster, waarbij naast optimale prestaties een gezonde balans tussen werk en privé centraal staat.

De teamchef staat aan het stuur van CM-vraagstukken op tactisch niveau van de jaarplanning, en stelt de kaders op waarbinnen de planverantwoordelijke op het operationele niveau van het perioderooster zelfstandig, in zijn lijn, kan acteren. Als zodanig fungeert de planverantwoordelijke als vooruitgeschoven post van de teamchef voor capaciteitsmanagement taken op operationeel niveau (de CM-processen ‘Inplannen en Registreren’).

Daarnaast zal de planverantwoordelijke de teamchef gevraagd en ongevraagd adviseren over CM-gerelateerde zaken op tactische niveau (onderdelen van CM proces ‘Inzetten’ en ‘Bezetten’) en levert hij input aan de teamchef t.b.v. functioneringsgesprekken en modaliteiten.

Hij of zij signaleert op tactisch niveau uitvoeringsproblemen als gevolg van structurele kwalitatieve en kwantitatieve disbalans tussen capaciteitsvraag en –aanbod in de operationele planning.

Contacten

Het netwerk van de planverantwoordelijke bevind zich primair op de meldkamer noord-holland. Als spil tussen het operationele proces en de planning, ben je in warm contact met de medewerkers van het DROC. Extern ben je in nauw contact met de planner(s) van de afdeling P&CM en CCB. 

Opleiding

Eis:

De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal MBO 4 niveau.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

  • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met capaciteitsmanagement-processen, een tactisch jaarplan en relevante formele regelgeving en arbeidsvoorwaarden. 

  • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van diverse computersystemen en weet te werken binnen diverse digitale omgevingen.

  • De kandidaat is in staat om goed te kunnen samenwerken, communiceren en tactisch/strategische beslissingen te kunnen nemen onder druk.

  • De kandidaat is bereidt te werken in een dynamischge 24/7 omgeving.

Competenties

Besluitvaardig,
Betrokkenheid,
Maatschappelijk georiënteerd,
Netwerkvaardig,
Organisatievermogen en
Overtuigingskracht,
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Samenwerken
Stressbestendig.
Systeemdenken

De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 45,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal MBO 4 niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met capaciteitsmanagement-processen, een tactisch jaarplan en relevante formele regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van diverse computersystemen en weet te werken binnen diverse digitale omgevingen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat is in staat om goed te kunnen samenwerken, communiceren en tactisch/strategische beslissingen te kunnen nemen onder druk. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. De kandidaat is bereidt te werken in een dynamischge 24/7 omgeving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 8. Vereiste competenties/vaardigheden: Besluitvaardig Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Betrokkenheid Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken Maatschappelijk georiënteerd Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Netwerkvaardig Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatievermogen Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Samenwerken Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Stressbestendig Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Systeemdenken Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Planverantwoordelijke Operationeel Centrum (Meldkamer Politie) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.