thumbnail
thumbnail

Netwerkbeheerder

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

30 jan 2024

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek en Omgevingsonderzoek (BO+) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Omschrijving van de opdracht
Binnen het cluster Connectiviteit van onze organisatie, speelt het Data Center (DC)-team een cruciale rol in het domein van routers en switches. Dit team vereist professionals met grondige kennis en ervaring in netwerkcomponenten (routers en switches) en securitycomponenten (Firewalls, LoadBalancers en Proxies). De kandidaat zal binnen dit multidisciplinaire team opereren, voldoen aan de gestelde eisen en wensen, en moet daarnaast specialistische kennis hebben op een van deze gebieden.

Als netwerkspecialist neem je regelmatig deel aan (multidisciplinaire) projecten op het gebied van netwerken. Tijdens deze projecten signaleer- en analyseer je proactief technische en organisatorische knelpunten. Vanuit de praktijk doe je verbetervoorstellen op technisch en procesgebied. Daarnaast coach, adviseer en ondersteun je andere netwerkbeheerders.

Doelstelling
De netwerkspecialist is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van producten op het gebied van routing en switching. Daarnaast installeer je netwerkapparatuur en configureer je routingprotocollen.

De hoofddoelstelling van deze rol is om ervoor te zorgen dat de netwerk- en securityproducten efficiënt en effectief functioneren. Dit stelt rechercheurs in staat om zonder problemen toegang te krijgen tot belangrijke informatie in onze database en zorgt dat het managementteam een naadloze verbinding heeft tijdens videoconferenties met externe partners. Een proactieve houding in het signaleren en analyseren van technische en organisatorische knelpunten in netwerken is essentieel, evenals het doen van verbetervoorstellen op zowel technisch als procesniveau.

Als Netwerkspecialist Routing en Switching beheer en bewaak je de datanetwerken en bijhorende netwerk infrastructuur. Je signaleert, analyseert en verhelpt storingen en verzorgt de tweedelijns support.

Verantwoordelijkheden

 • Beheren en bewaken van datanetwerken en bijbehorende netwerkinfrastructuur;

 • Proactief signaleren, analyseren en oplossen van netwerkstoringen en verzorgen van tweedelijns support;

 • Installeren en configureren van netwerkapparatuur en routingprotocollen;

 • Uitvoeren van capaciteitsbeheer en ondersteunen van wijzigingsbeheer in samenwerking met collega's;

 • Optimaliseren van netwerkprestaties door middel van Network Automation;

 • Bijdragen aan (implementatie)projecten en het beheren van het netwerkbeheersysteem;

 • Verzorgen van SLA rapportages en een regierol opnemen richting leveranciers over apparatuur en lijnen.

Contacten
Contacten zijn zowel intern als met leveranciers.

Opleiding

Eisen

 • Voor deze aanvraag zetten wij voornamelijk in op relevante kennis en werkervaring.

 • De kandidaat heeft een geldige c.q. actieve CCNP certificering.

Wensen
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Informatiemanagement of Informatica;

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerkspecialist binnen een grote complexe (+2000) organisatie;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als, Netwerk Specialist en/ of Netwerk Ontwerper/Designer met 1 of meer van de volgende Security componenten: firewalls (Checkpoint, Juniper, Cisco ASA) en loadbalancing (F5), Application Delivery Control (Citrix Netscaler);

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met Cisco-ACI;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met 1 of meer van het volgende: Routing/Switching, IPAM (Infoblox), CISCO-ISE;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare werkervaring met: Netwerk automation, programming en scripting. (Python, Git en/ of Ansible.)

Wensen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerkspecialist binnen een grote complexe (+2000) organisatie met meer dan 25.000 aansluitingen;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan in een DevOps team en/of agile scrum;

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van CCIE (Routing & Switching) Certificaat en CCIE (Security) Certificaat;

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.

Competenties

 • Betrokkenheid

 • Coachen

 • Initiatief

 • Klantgerichtheid

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Oordeelsvorming

 • Organisatiesensitiviteit

 • Probleemanalyse

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

 • Samenwerkend;

 • Systeemdenken

 • Probleemoplossend

 • Vakmanschap

 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2027 voor 36 uur per week. Let op: Piket diensten zijn onderdeel van deze opdracht! Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. Voor deze aanvraag zetten wij voornamelijk in op relevante kennis en werkervaring.

 • Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerkspecialist binnen een grote complexe (+2000) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als, Netwerk Specialist en/ of Netwerk Ontwerper/Designer met 1 of meer van de volgende Security componenten: firewalls (Checkpoint, Juniper, Cisco ASA) en loadbalancing (F5), Application Delivery Control (Citrix Netscaler Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met Cisco-ACI. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met 1 of meer van het volgende: Routing/Switching, IPAM (Infoblox), CISCO-ISE Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 8. De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare werkervaring met: Netwerk automation, programming en scripting. (Python, Git en/ of Ansible.) Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 9. Kandidaat is bereid om te participeren in piketdiensten. Wanneer de kandidaat hier niet toe bereid is, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 10. Vereiste competenties/vaardigheden: Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Oordeelsvorming: Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Samenwerkend: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Vakmanschap: Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Gunningscriteria

 • Wens 1. De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerkspecialist binnen een grote complexe (+2000) organisatie met meer dan 25.000 aansluitingen Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

 • Wens 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van CCIE (Routing & Switching) Certificaat en CCIE (Security) Certificaat; Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5=De kandidaat is niet in het bezit van CCIE (Routing & Switching) Certificaat of CCIE (Security) Certificaat. 3/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van CCIE (Routing & Switching) Certificaat of CCIE (Security) Certificaat. 5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van CCIE (Routing & Switching) Certificaat en CCIE (Security) Certificaat. (30%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan in een DevOps team en/of agile scrum. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar geen werkervaring opgedaan in een DevOps team en/of agile scrum. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan in een DevOps team en/of agile scrum (20%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Informatiemanagement of Informatica. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Informatiemanagement of Informatica. 3/5= De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in een andere richting dan Informatiemanagement of Informatica. 5/5= De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Informatiemanagement of Informatica (15%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Netwerkbeheerder die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.