thumbnail
thumbnail
Implementatiemanager landelijke portefeuille dienstverlening

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 jan 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. 

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Omschrijving van de opdracht
De portefeuille dienstverlening is één van de strategische hoofdportefeuilles binnen de Politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij. Dit houdt in dat wij er o.a. voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de Politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle opvolging en recht doet aan de positie van het slachtoffer.

Doelstelling
Beoogd resultaat:

 • Opleveren implementatie strategie digitaal tenzij

 • Opstellen van een implementatie portfolio voor de landelijke portefeuille dienstverlening en hier conform MARAP cyclus op rapporteren

Als implementatiemanager ben je onderdeel van het Programma Dienstverlening. Je werkt nauw samen met de leden in de programmaboard, met in het bijzonder de realisatiemanager en kwartiermaker van het Regieteam Regionale Service Centrum. Je zorgt voor de implementatie van de projecten vanuit de portefeuille in de eenheden. Dit doe je samen referenten van elke politie-eenheid, de projectleiders van de eenheden en vertegenwoordigers van de beleidsdirecties en/of Politiedienstencentrum.

Je bewaakt de programmaplanning en de voortgang. Tevens houd je overzicht over projecten binnen het programma, waarbij je zorg draagt voor afstemming op beleidsniveau.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over (nieuwe) vraagstukken die binnen de portefeuille spelen en geeft richting aan het opstellen van het portefeuillejaarplan conform de plancyclus. Daarnaast ben je in staat om eventuele besluitvorming voor te bereiden op directie niveau.

Doordat we burgers beter en ook slimmer willen bedienen is het ook belangerijk om te onderzoeken op welke wijze de politie zich daarop organiseert. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere reorganisaties onderdeel van de opdracht is.

Verantwoordelijkheden
Als implementatiemanager ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de projecten binnen het landelijk programma dienstverlening. Tevens geeft je input op nieuwe landelijke initiatieven om betekenisvoller te zijn voor onze burgers. Daarbij is het jouw taak om uit te denken op welke wijze de organisatie zich daarop moet aanpassen. Deze organisatieverandering en de gesprekken met Ondernemingsraden is onderdeel van jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast heb je een coachende rol voor het hoofd van het Coordinatieteam Regionale Service Centrum.

Vakmatige taken

 • Initiëren van verbetervoorstellen

 • Vormgeven van de manier van veranderen

 • Bewaken van de programma planning en de voortgang

 • Voorbereiding van besluitvorming

 • Coachen van hoofd landelijk Service Centrum

 • Regie over nieuwe wijze van organiseren

Leidinggevende taken

 • Je geeft leiding aan diverse projectleider en medewerkers

Contacten

 • Regionale projectleiders in de eenheden.

 • Projectleden van de landelijke projectteams.

 • Leden van de Programmaboard

 • Andere landelijke portefeuilles/programma's.

 • Staf Korpsleiding

 • Centrale ondernemingsraad

 • Vakbonden 

Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

 • Prince2 & Agile opleidingen - Black belt opleiding

Professionele kennis en werkervaring

 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten- of programma’s.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de politie waarbij je als volwaardig gesprekspartner diende voor diverse lagen binnen een organisatie, op basis van senioriteit en vakbekwaamheid.

 • Minimaal 3 jaar werkervaring op management niveau bij Call Centers

 • Werkervaring met verslaglegging, overzicht op projecten, afstemming op beleidsniveau, en het voorbereiden van besluitvorming.

 • Werkervaring binnen het Veiligheidsdomein, met de strafrechtsketen is een pre (Rechtbank of Openbaar Ministerie)

 • De afgelopen 10 jaar minimaal 2 reorganisaties begeleid.

 • Aantoonbare werkervaring met vakbonden en Centrale ondernemingsraad.

Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Implementatiemanager landelijke portefeuille dienstverlening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.