thumbnail
thumbnail

Communicatieadviseur, Medior

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Type inzet
Het betreft hier een opdracht met spoed karakter en zal daarom maar 5 dagen worden opengestelt voor inschrijvingen. Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

De functie wordt in de baiss vanuti Utrecht uitgevoerd. Thuiswerken is in overleg mogelijk, wanneer het werk dit toelaat. Deze functie is niet volledig op afstand uit te voeren. Fysieke aanwezigheid van enkele dagen per week blijft noodzakelijk. 

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek met Omgevingsonderzoek (BO+) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) gaat de komende jaren twaalf informatiesystemen binnen de Nationale Politie vervangen. Dit zijn systemen die agenten dagelijks gebruiken, zowel voor handhaving als binnen de opsporing. De uitvoering van deze opdracht vindt plaats tegen de achtergrond dat de hele maatschappij digitaliseert, dat ICT ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, en dat burgers en politiek andere eisen stellen aan de dienstverlening van de politie. Een omvangrijk, dynamisch en complex programma dat opereert binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Als communicatieadviseur ontwikkel je de juiste middelen ten behoeve van het algemene programma, interne communicatie en ondersteun je bij de implementatie van één of meer van de nieuwe informatiesystemen.  Hiervoor stel je een kernboodschap op, ontwikkel je een communicatietoolkit met o.a. factsheets, presentaties, video’s / vlogs, schrijf  je nieuwsberichten, organiseer je (online)events, et cetera.  Jouw doel: agenten, rechercheurs en andere niet-ICT’ers bij de politie op een heldere manier informeren over de ontwikkeling en implementatie van het betreffende informatiesysteem. Dit doe je samen met de mensen in jouw implementatieteam en met de andere communicatieadviseurs die voor het programma werken.

Doelstelling
Jij biedt ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van de communicatiestrategie. Je zorgt voor kernboodschappen en vertaalt deze naar middelen. Zo maak je o.a. factsheets, nieuwsberichten, presentaties of een storyboard voor een film. Ook organiseer je (online) events. Jouw doel: agenten, rechercheurs en andere niet-ICT’ers bij de politie op een heldere manier informeren over het nieuwe politiesysteem. Dit resultaat zal in een verificatiegesprek specifiek worden toegelicht.

Van de Communicatieadviseur wordt verwacht dat deze minimaal 2 implementatietrajecten per jaar succesvol begeleidt. 

Verantwoordelijkheden

Vakmatige taken

 • Opstellen van een communicatieplan

 • Adviseren over gebruik van middelen (in lijn met de communicatiestrategie).

 • Opstellen van een kernboodschap

 • Productie en vormgeven van middelen zoals nieuwsbrieven, factsheets etc.

 • Schrijven van teksten voor verschillende doeleinden

 • Organiseren van (landelijke) (online) bijeenkomsten

Contacten
Interne en externe contacten, o.a. ontwerpbureaus

Opleiding
De kandidaat is in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Communicatie.

Professionele kennis en werkervaring

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring met het intaken van communicatieopdrachten en verhelderen van de achterliggende communicatievraag;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de projectleider/ het projectteam;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar ruime ervaring met storytelling en schrijven van teksten voor verschillende doeleinden;

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met realisatie van communicatietoolkits met daarin effectieve communicatiemiddelen;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar ruime ervaring met het maken, opnemen en monteren  van video’s / vlogs;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar ervaring met vormgeving van verschillende middelen.

Wensen:

 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring binnen een communicatiefunctie;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het opstellen van communicatieplannen waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt;

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met communicatie rondom implementatie van ICT-systemen en de verandering die daarmee gepaard gaat;

 • De kandidaat heeft tenminste twee jaar werkervaring bij de overheid en/of Politie. 

Competenties

 • Creativiteit
  Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.

 • Initiatief 
  Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

 • Organisatievermogen
  Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

 • Resultaatgerichtheid
  Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar opresultaten.

 • Mondelinge + schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

 • Organisatiesensitiviteit
  Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

 • Flexibel gedrag
  Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

 • Inlevingsvermogen
  Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen en het effect van eigen handelen daarop.

 • Kwaliteitsgerichtheid
  Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

 • Luisteren
  Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-05-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 85,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring met het intaken van communicatieopdrachten en verhelderen van de achterliggende communicatievraag. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk beschrijven van de eis kan uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Communicatie. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de projectleider/ het projectteam. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk beschrijven van de eis kan uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar ruime ervaring met storytelling en schrijven van teksten voor verschillende doeleinden. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk beschrijven van de eis kan uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met realisatie van communicatietoolkits met daarin effectieve communicatiemiddelen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk beschrijven van de eis kan uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 7. De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar ruime ervaring met het maken, opnemen en monteren  van video’s / vlogs. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk beschrijven van de eis kan uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 8. De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar ervaring met vormgeving van verschillende middelen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk beschrijven van de eis kan uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 9. Vereiste competenties/vaardigheden: Creativiteit  Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden. Initiatief  Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Organisatievermogen Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Resultaatgerichtheid Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Organisatiesensitiviteit Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Flexibel gedrag Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Inlevingsvermogen Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen en het effect van eigen handelen daarop. Kwaliteitsgerichtheid Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Luisteren Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring binnen een communicatiefunctie; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het opstellen van communicatieplannen waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met communicatie rondom implementatie van ICT-systemen en de verandering die daarmee gepaard gaat. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbaar tenminste twee jaar werkervaring bij de overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie. (10%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatieadviseur, Medior die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.