thumbnail
thumbnail
Applicatie Portfolio Manager

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 105,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2026

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

9 nov 2023

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.

De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek  (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Algemeen
De Diensten Informatie Management en ICT vormen samen de Informatie Voorziening (IV) van de politie. Samen zorgen we ervoor dat onze collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met (maatwerk) informatievoorzieningen. De Politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politiedienstencentrum en de Dienst IV is de sector GGB+(Gegevensgebruik en –beheer) voor deze taak verantwoordelijk.

De sector GGB+ bestaat uit vier teams. De teams ‘Kwaliteit, compliancy en advies’ en ‘Gegevensmanagement’ vormden voorheen, samen met het MT GGB, de sector GGB. Het team ‘Informatie Architectuur’ is begin 2018 aan de sector toegevoegd; sindsdien spreken we over GGB+. Recent hebben we ook het team ‘User Experience’ (UX) verwelkomd. De sector GGB+ heeft een richtinggevende en bewakende rol op het gebied van architectuur, kwaliteit van gegevens, user experience en gegevensuitwisseling naar ketenpartners. Tevens zien we toe op de naleving van wet- en regelgeving op degenoemde gebieden; we hebben daarbij een regie-, beheer-, kennis- en controlefunctie.

APM is bewust onderdeel gemaakt van IV Architectuur in verband met de innige relatie tussen beide vakgebieden. APM heeft directe input nodig vanuit Architectuur om tot een juiste registratie te komen en IV Architectuur heeft behoefte aan de in- en overzichten om te komen tot goede architectuurproducten en –diensten.

De Dienst IV kent een applicatieportfolio van 1337 applicaties. Binnen het Productiehuis zijn 100 DevOps teams bezig met beheer en vernieuwing van het applicatieportfolio.

Het werk
Applicatieportfolio management (APM) binnen de Nationale Politie staat nog in de kinderschoenen. Jij werkt enerzijds als de senior applicatieportfolio manager mee in het team APM (2,5 fte (inclusief deze uitvraag)), anderzijds formuleer je (samen met het team en het management) het eindplaatje voor APM en zorgt dat het team en de rest van de organisatie zich ontwikkelt richting dit einddoel. Je formuleert samen met het verantwoordelijk management doelstellingen op gebieden als rationalisatie, businesswaarde versus technische waarde en kostenbeheersing met betrekking tot het applicatielandschap van de politie.

In deze tijdelijke rol doe je dus regulier werk als uitvoerend (sr) APM-er en ben je tegelijkertijd, als verandermanager, verantwoordelijk voor visievorming en doorontwikkeling van het vakgebied. Hiertoe moeten producten, processen, ondersteunende IV en de besturing duidelijk worden beschreven en geïmplementeerd.

Doelstelling
Het (door)ontwikkelen van APM tot een volwassen bedrijfsfunctie binnen de IV-voortbrenging. Voorwaarde is hierbij een duidelijke visie op Applicatie Portfolio Management (APM).

Verantwoordelijkheden
Om de doelstellingen van deze opdracht te behalen, ben jij verantwoordelijk voor het:

 • Opstellen en laten bekrachtigen van doelstellingen voor het applicatieportfolio;

 • Monitoren van het behalen van de doelstellingen en adviseren over bijsturing;

 • Analyse van de applicatieportfolio op aspecten als kosten en risico;

 • Intensieve samenwerking met de IV-architecten om bijvoorbeeld bij applicaties functionele “gaten” of overlap tijdig te signaleren en communiceren.

 • Bewaken en bijhouden van de kwaliteit van de applicatie informatie;

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot het applicatie portfolio management;

 • Bijdragen aan het verder vormgeven en positioneren van applicatieportfolio management.

Als verandermanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Visievorming voor het vakgebied AP

 • Stakeholdermanagement APM

 • Beschrijven van producten, processen, informatievoorziening en besturing tbv APM

Contacten
Merendeel interne contacten

Opleiding

Eis:

 • De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige diploma op minimaal HBO niveau.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als opgebouwd als Applicatie Portfolio Manager in een grote (1000+) organisatie.

 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke (voor functie, proces of productlijn) of als verandermanager binnen een IV organisatie.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een informatie-gedreven organisatie.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het schrijven van adviezen voor management en bestuurders. - De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als changemanager.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met architectuur.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met risico- en stakeholder management.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Coachen

 • Organisatievermogen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Systeemdenken

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Applicatie Portfolio Manager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.