thumbnail
thumbnail
VTH-regisseur/ programmamanager

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Sluit over 2 dagen
€120
32 - 36 Noord-Holland

Begindatum:

11 jun 2023

Einddatum:

11 dec 2023

Uren per week:

32 - 36

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Organisatie
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
Recent hebben wij “VTH-beleid Omgevingsrecht 2021-2026” vastgesteld. VTH  staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit beleid is geen statisch document, maar moet doorlopend worden gemonitord. Jij voert hier de regie op en ontwikkelt een werkwijze die de Big8-cyclus VTH actueel houdt en laat aansluiten bij de gemeentelijke P&C-cyclus. We starten deze functie in de vorm van een kwartiermaker (via Flextender) en in augustus starten we de werving voor een vaste collega.

Als VTH-regisseur/programmamanager speel je een belangrijke adviserende rol bij het op de juiste wijze registreren en monitoren van VTH-data. Je overziet het hele speelveld en stuurt bij waar dat nodig is. Hierbij houd je rekening met de balans tussen de beschikbare capaciteit en middelen enerzijds en de politieke wensen en ambities anderzijds. Je zorgt dat herprioritering en het gesprek over personeel en financiering plaatsvindt op de relevante bestuurlijke en ambtelijke tafels. Je stimuleert de verbinding tussen de beleidsmedewerkers van de afdeling Leefomgeving en uitvoerende specialisten vanuit de afdeling Publiekszaken. Een goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven staat daarbij centraal.

Je zorgt voor het vertalen van inhoudelijk beleid op diverse beleidsterreinen naar het VTH-beleid en naar het operationele proces op het Wabo-terrein. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen/actualiseren van het VTH-beleid omgevingsrecht, het VTH-jaarverslag, de periodieke VTH-beleidsevaluatie, het VTH-uitvoeringsprogramma en de VTH-verordening.  Ook heb je als VTH-regisseur een taak in de strategische advisering omtrent de kwaliteitscriteria. Daarbij betrek je relevante interne (collega’s, college, raad) en externe stakeholders (inwoners, uitvoeringsorganisaties zoals de brandweer, gemeenten in de regio, de provincie, de Omgevingsdienst). De beleidsstukken en periodieke rapportages laat je op tijd in het juiste bestuurlijk gremium vaststellen en je bent het centrale aanspreekpunt van de provincie Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht.

Wat breng je mee?
Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en bent in staat om een stevige gesprekspartner te zijn voor onze inwoners, onze bedrijven, collega’s en bestuurders.  Je bent in staat om teamleden vanuit verschillende teams en afdelingen mee te nemen in de diverse uitdagingen. Je weet hen op een coachende manier in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen. Je hebt voldoende ondernemingszin en creativiteit om nieuwe zaken aan te pakken en voorstellen te doen voor verbetering. Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en bekijkt zaken in een breder verband. De consequenties van acties of ontwikkelingen op de lange termijn houd je hierbij constant in het oog. Een scherp omgevingsbewustzijn en het kunnen inspelen op deze ontwikkelingen zijn essentieel. Je kunt integraal beleid naar uitvoering vertalen, werkt gestructureerd en kunt zaken afronden. Je denkt mee, werkt mee en spant je graag in om een gezamenlijk resultaat te behalen.

Pas je bij ons?
Je hebt voldoende ondernemingszin en creativiteit om nieuwe zaken aan te pakken en voorstellen te doen voor verbetering. Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en bekijkt zaken in een breder verband. De consequenties van acties of ontwikkelingen op de lange termijn houd je hierbij constant in het oog. Een scherp omgevingsbewustzijn en het kunnen inspelen op deze ontwikkelingen zijn essentieel. Je kunt integraal beleid naar uitvoering vertalen, werkt gestructureerd en kunt zaken afronden. Samenwerken met je collega’s is een absolute vanzelfsprekendheid.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
1.   Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van inhoudelijk beleid op het gebied van bouw/milieu/ro.
2.   Je draagt zorg voor het vertalen van inhoudelijk beleid op diverse beleidsterreinen naar het VTH-beleid en naar het operationele proces op het Wabo-terrein.
3.   Je bent verantwoordelijk voor het opstellen/actualiseren van het VTH-beleid en alle periodieke rapportages. Daarbij betrek je relevante interne (collega’s, college, raad) en externe stakeholders (inwoners, uitvoeringsorganisaties zoals de brandweer, gemeenten in de regio, de provincie, de Omgevingsdienst). De beleidsstukken en periodieke rapportages laat je op tijd in het juiste bestuurlijk gremium vaststellen
4. Je bent het centrale aanspreekpunt van de provincie Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met VTH beleid;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Big8-cyclus VTH (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van Bestuurskunde, Recht en/of Planologie (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met vergunningverlening én handhaving op het gebied van de WABO (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering in een bestuurlijke omgeving (25 punten);                                                                             
7. Aantoonbare kennis op het gebied van de Omgevingswet (15 punten);
8. Aantoonbare kennis op het gebied van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (10 punten).

Competenties

  • Communicatiekracht;

  • Ondernemen;

  • Politiek-bestuurlijk sensitiviteit.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 juni 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur en/of maandag 5 juni 2023 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 31 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de VTH-regisseur/ programmamanager die deze organisatie zoekt?