Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Teammanager - Informatiemanagement (a.i.)

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 tot 36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Concernplan
Het concernplan is een strategische agenda van het centraal managementteam (CMT) van de organisatie. In deze agenda wordt beschreven welke lange termijn trends en opgaven er zijn, op welke wijze we willen werken aan deze opgaven en wat de betekenis hiervan is voor de organisatie. Opgaven waar het team aan bijdraagt, zijn de opgaven “Digitalisering” en “Data gedreven werken”.  Het team Informatiemanagement wil daarnaast ook invulling gaan geven aan de kernwaarden van het concern.

Het Team Informatiemanagement
Het team Informatiemanagement is onderdeel van de afdeling Interne Dienstverlening en bestaat uit 20 deskundige collega’s in de cluster Privacy en Informatieveiligheid Team, cluster Business Intelligence, het Programma Data gedreven Sturing en de cluster I- portfolio -en strategische advisering. Het Team Informatiemanagement:

 • Geeft op strategisch niveau richting aan informatievoorziening op lange en middellange termijn, denk daarbij aan i-portfoliomanagement, de informatisering visie en de informatie architectuur;

 • Geeft (on)gevraagd advies en ondersteuning aan de organisatie op het gebied van informatiemanagement, aanbestedingstrajecten en realiseert van complexe software implementaties;

 • Adviseert en realiseert van procesverbeteringen en het ontwikkelen van data gedreven sturing producten ter ondersteuning van beleid en bestuurlijke keuzes;

 • Ontwikkelt en beheert managementproducten zoals Dashboards en Geografische dataproducten;

 • Heeft een controlerende en adviserende taak op het gebied de AVG en informatiebeveiliging en rapporteren over de stand van zaken, zoals de jaarlijkse ENSIA-rapportage, de periodieke GAP Analyses van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

 • Ondersteunt bij processen inrichtingen, procesgericht werken om te voldoen aan wettelijke eisen of te komen tot betere dienstverlening naar de inwoners.

Opdracht
Het team komt uit een turbulente tijd met diverse veranderingen om (persoonlijke) redenen in het management, teambezetting en samenwerking. Teambuilding, onderlinge samenwerking en sfeer zijn speerpunten in he team. Dit naast het behalen van de inhoudelijke resultaten uit het teamplan.  De beoogde teammanager heeft daarin de rol om:

 • Dagelijkse aansturing te geven aan een professioneel zelfstandig team;

 • Integraal management van het team (PIOFACH) en sturing geven aan de resultaten van het teamplan 2024;

 • Merkbare stappen te maken met de groep om het ingezette teambuildingtraject af te maken om zo verbetering in onderlinge communicatie(stijlen), waarderend feedback geven/ontvangen en productverbetering te krijgen;

 • Richting en coaching te geven aan teamleden gericht op de professionele ontwikkeling van hun teamleden en het resultaat;

 • Ambtelijk opdrachtgever te zijn van I-vraagstukken en projecten binnen het team;

Collectieve sturing geven aan de concern – en afdelingsdoelen en waarden vanuit een leuk en dynamisch MT interne Dienstverlening (7 personen en 2 adviseurs).

Vereisten/ knock-outcriteria
1. De kandidaat is beschikbaar per 1 mei  2024 voor 32 tot 36 uur voor de gehele periode van de opdracht inclusief eventuele verleningen (benoem eventuele vakanties duidelijk in het cv);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als lijnmanager/opdrachtgever in een strategisch adviserend team.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht en hoe de kandidaat daar de competenties bij inzet. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in (beleidsmatige)informatiemanagement, privacy -en securityvraagstukken, portfolio sturing én Data gedreven sturing/ Business Intelligence (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 2 referentie trajecten) (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en bewezen skills in coachend -en faciliterend leiderschap in teams– zie gevraagde competenties (Een korte beschrijving hiertoe dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf – zie ook punt 4) (40 punten).
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. 5 tot 8 jaar werkervaring (30 punten);
d. Meer dan 8 jaar werkervaring (40 punten);  

Competenties

 • Coachend en faciliterend leiderschap door bijv. handelingsruimte te bieden, situationele coaching, ontplooiing te bevorderen en waarderend vragen te stellen;

 • Verbindend zijn binnen en buiten het team door inspiratie te bieden, innovatie en borging aan te jagen en relatie bouwen met team en stakeholders;

 • Communicatief sterk door vertrouwen te geven, empathie tonen, feedback te geven en overtuigingskracht;

 • Organisatorische vaardigheden in opdrachtgeverschap/lijnsturing;

 • Vermogen om mensen mee te nemen in lange termijnvisie en (team) ontwikkeling.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur maandag 15 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.  

Voor de zzp'er

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Teammanager - Informatiemanagement (a.i.) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.