thumbnail
thumbnail

Strategisch Raadsadviseur

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Holland

Begindatum:

19 aug 2024

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
De gemeenteraad van Hilversum telt 37 raadsleden. Daarnaast zijn er nog circa 20 commissieleden (niet zijnde raadsleden). De griffie houdt zich bezig met het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de gemeenteraad. Op de griffie van de gemeente Hilversum werken 7 enthousiaste collega’s. Het team bestaat uit een griffier, twee raadsadviseurs, de raadscommunicatieadviseur, twee griffiemedewerkers/officemanagers en een secretaris van de Rekenkamer.

De uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, de versterking van de samenwerking in de regio en de steeds complexer wordende samenleving vragen om een professionele, flexibele ambtelijke ondersteuning van de raad. De griffie in Hilversum staat aan de start van een verdere doorontwikkeling. De stip op de horizon is door de raad gezet door het vaststellen van de instructie van de griffie(r). Dit vormt de basis van het griffieplan 2024-2026, die onlangs door de werkgeverscommissie is vastgesteld. De koers is bepaald. We gaan nu over tot uitwerking van de plannen. 

De basis bij de griffie in Hilversum is op orde, maar deze basis is (nog) niet toekomstbestendig. Ook komen veel extra werkzaamheden op de griffie af. Op dit moment loopt de griffie tegen zijn grenzen aan. Dit is de reden voor deze tijdelijke uitbreiding.

We zijn op zoek naar een strategisch raadsadviseur.

Een ervaren raadsadviseur die:

 • Zelfstandig optreedt als griffier bij een commissie. Je bent een goede sparringpartner voor de commissievoorzitter en de collega’s uit de organisatie in aanloop naar besluitvorming door de raad. Daarbij ben je proactief. Ook heb je in dit proces oog voor de kwaliteit van raadsstukken;

 • Raads- en commissieleden adviseert en ondersteunt bij de uitoefening van taken, rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten. Hierbij horen moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en interpellaties. Ook draag je bij aan het bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces;

 • Stukken kan opstellen voor de griffier en voor het presidium van de raad waarin lijnen worden uitgezet voor het functioneren van de raad en zijn commissies en de griffie;

 • Sparringpartner is voor de griffier én meewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de griffie;

 • Bijdraagt aan de verdere automatisering en actualisering van de verschillende werkprocessen binnen de griffie;

 • Werkbijeenkomsten voor de raad initieert met het oog op informatievoorziening, kennisontwikkeling en besluitvorming.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie;

 2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsgriffier of raadsadviseur;

 3. Voor 75% werkzaam in het raadhuis van Hilversum, in ieder geval op de vergaderavonden én de maandagen en vrijdagen.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie (10 punten);

 2. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Beschrijf 3 voorbeelden in het CV waarin je politiek bestuurlijke sensitiviteit hebt laten zien (40 punten);

 3. Aantoonbare werkervaring met veranderingsprocessen en strategische advisering, onderbouw met voorbeelden in het CV waaruit dit blijkt (15 punten);

 4. Beschikbaar voor 36 uur per 19 augustus 2024 (5 punten);

 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsgriffier of raadsadviseur (30 punten).
  a. Minder dan 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar raadsadviseur/raadsgriffier (0 punten);
  b. Minimaal 5 tot 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsadviseur/raadsgriffier (15 punten);
  c. Meer dan 7 jaar aantoonbare werkervaring als raadsadviseur/raadsgriffier (30 punten).

Competenties

 • Analytisch vermogen;

 • Bestuurlijke sensitiviteit;

 • Inlevingsvermogen;

 • Pro-Actief;

 • Nauwkeurig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt voor minimaal 75% vervuld vanuit het raadhuis in Hilversum. De vergaderavond (veelal woensdagavond) én de maandagen en vrijdagen zijn in ieder geval werkdagen vanuit Hilversum. De overige dagen in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 20 juni 2024 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 juni 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch Raadsadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.