thumbnail
Projectleider Ruimtelijke Projecten

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
20 - 28 Noord-Holland

Publicatiedatum:

26-04-2022

Sluitingsdatum:

16-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

01-12-2022

Uren per week:

20 - 28

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
De Gemeente Hilversum is op zoek naar een ervaren allround projectleider die ervaring heeft
Met het begeleiden van bouw- en ontwikkelingsinitiatieven uit de markt op het vlak van woningbouw of gemengde bestemmingen en het begeleiden van groen- en openbare ruimteprojecten. Wij zoeken iemand die het als een uitdaging ziet om zijn/haar projecten goed te laten verlopen en tot een succes te maken en die de bijbehorende participatie stevig in de vingers heeft. Een allround projectleider die de planning goed in de gaten houdt, mensen aanstuurt en de voortgang bewaakt. We zoeken een doortastende adviseur en sparringpartner voor de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever en voor de externe partijen in verschillende projecten.

Als allround projectleider geef je leiding aan projecten. Je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en je doet er alles aan om deze te behalen. Je signaleert en escaleert tijdig. Je weegt mogelijke handelswijzen tegen elkaar af met relevante criteria. Je komt met een goed overwogen oordeel. Je werkt van buiten naar binnen. Dat betekent dat je kijkt vanuit de vraag in plaats vanuit het aanbod / de organisatie. Je onderhoudt contact met diverse organisaties en partijen. Ook zorg je voor burgerparticipatie en interactie met betrokkenen en je schakelt gemakkelijk tussen proces en inhoud. Je werkt binnen het Team Projecten binnen de afdeling Leefomgeving. In het team werken projectleiders aan zo’n 40 projecten en deelprojecten, ondersteund door juristen, een planner, een planeconoom en projectassistenten. Als projectleider werk je samen met specialisten van verschillende teams binnen een integraal projectteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 10 jaar binnen het fysiek domein bij een gemeente of (lokale) overheidsinstantie;
2. Uurtarief van maximaal €120,- per uur inclusief reiskosten woon-werkverkeer/exclusief BTW.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Planologie en/of Bouwkunde (25 punten);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider ruimtelijke projecten volgens de systematiek van projectmatig werken binnen een gemeente (lokale) overheidsinstantie (30 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met integrale advisering op basis van ambtelijke en bestuurlijke processen en diverse stakeholders (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het (bege-)leiden van (bewoners)participatiebijeenkomsten (15 punten).
5. Beschikbaar per 1 juni 2022 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Communicatief vaardig: schakelen in verschillende stijlen, motiveren en actief communiceren;
 2. Leidinggeven en delegeren;
 3. Verantwoordelijkheidsgevoel en oplossingsgericht;
 4. Samenwerken: binnen het projectteam, de lijnorganisatie en binden van marktpartijen;
 5. Doortastend en doelgericht zonder het gehele speelveld uit het oog te verliezen;
 6. Besluitvaardig;
 7. Organisatiesensitief: oog voor de diverse belangen in en om een project en gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 8. Toepassen van de principes van projectmatig werken (Hilversumse Methode).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn (digitaal) gepland in de week van 16 mei 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 17 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 3 mei 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 4 mei 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 16 mei 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Ruimtelijke Projecten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.