thumbnail
thumbnail
BAG-specialist

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Sluit over 2 dagen
€92,50
30 - 32 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

30 - 32

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De kandidaat overziet het werkveld van de BAG met z’n diverse processen en raakvlakken met de overige basisregistraties (WOZ en BGT). Hij kan werklijsten maken en werk uitzetten bij de verschillende medewerkers binnen het team. De focus ligt m.n. op (het beschrijven van) de processen en, indien nodig, actualiseren van werkinstructies, met de bedoeling meer structuur binnen de BAG te krijgen, maar tevens binnen het cluster Basisregistraties (WOZ-BAG-BGT). De kandidaat is specialist op zijn vakgebied en is in staat daarover te adviseren, tevens i.h.k.v. de aanbesteding applicatie objectenbeheer (BAG).

Bij de gemeente Hilversum wordt op een hybride wijze (samen)gewerkt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met de volgende software: BAG-applicatie Neuron BAG én WOZ-applicatie 4WOZ (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Een maximum uurtarief van €92,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de BAG (50 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de WOZ (50 punten).

Competenties

  • Resultaatgericht;

  • Zelfstandig;

  • Accuraat;

  • Samenwerking;

  • Communicatieve vaardigheden (met name mondeling).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 2 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de BAG-specialist die deze organisatie zoekt?