thumbnail
thumbnail

Communicatieadviseur projecten Slim & Schoon Onderweg (m.n. A12 Slim Reizen)

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)

Oranjestraat 72, 6881 SG Velp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
gemiddeld 16 Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 jan 2025

Uren per week:

gemiddeld 16

Publicatiedatum:

30 jan 2024

Omschrijving van de opdracht
Het programma Slim & Schoon Onderweg regio Arnhem - Nijmegen zoekt een communicatieadviseur projecten. Hoofdtaak is communicatie rond A12 Slim Reizen. Als er binnen de beschikbare uren tijd over blijft draag je  ook bij aan de communicatie rond andere projecten van Slim & Schoon Onderweg. Het programma heeft behoefte aan een medior communicatieadviseur die enerzijds (strategisch) adviseert en anderzijds zelf de uitwerking van de communicatieactiviteiten verzorgt.

Projectomschrijving 
Met het programma Slim & Schoon Onderweg stimuleren de deelnemende programmapartners slimme en duurzame mobiliteit in de regio. Binnen het programma pakken we diverse projecten op, waaronder A12 Slim Reizen, de werkgeversaanpak, de onderwijsaanpak, deelmobiliteit, digitalisering en duurzame logistiek.

Met A12 Slim Reizen stimuleren we anders reizen op het traject A12 Arnhem - Duitse grens. Hiermee zorgen we voor een soepeler doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat Oost Nederland is trekker namens de partners. Er worden gedragsmaatregelen uitgerold, gericht op het bereiken van een duurzame gedragsverandering, bijvoorbeeld de FietsChallenge A12, webinars voor bedrijven en de drukteverwachter. Zie ook de website van het project: a12slimreizen.nl.

Je maakt onderdeel uit van het team van A12 Slim Reizen en van het team communicatie van Slim & Schoon Onderweg: A12 Slim Reizen heeft een klein team, bestaande uit een projectleider, inhoudelijk medewerker, communicatieregisseur en de gezochte communicatieadviseur. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de mobiliteitsmakelaar, projectleiders werkgeversaanpak en logistiek makelaar. Alle medewerkers zijn parttime aan dit project verbonden. Dit betekent dat van de gezochte communicatieadviseur een hands-on mentaliteit wordt gevraagd, en dat de werkzaamheden ook voor een groot deel uitvoerend zijn. De medior communicatieadviseur werkt direct in opdracht van de projectleider A12 Slim Reizen. Daarbij werkt de communicatieadviseur nauw samen met de communicatieregisseur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. 

Op donderdag heeft A12 Slim Reizen een vaste projectdag in Arnhem. Dan wordt aanwezigheid in Arnhem verwacht. Teamoverleggen vinden ook op donderdag in Arnhem plaats. Op andere dagen wordt voornamelijk via Teams overlegd. Werkzaamheden zullen echter ook regelmatig plaatsvinden op andere locaties als het contact met stakeholders dat verlangt.

Je wordt daarnaast onderdeel van een klein team communicatie binnen het programma Slim & Schoon Onderweg, straks bestaande uit een communicatieadviseur voor het programma, een tijdelijk ingehuurde communicatiemedewerker die vooral ingezet wordt voor het onderdeel schone logistiek, een junior communicatiemedewerker voor 1 dag per week en de communicatieadviseur projecten waar deze uitvraag voor is gemaakt. Dit team werkt regelmatig op het kantoor van de Groene Metropoolregio in Elst, maar is flexibel en werkt ook vanuit huis of op andere locaties in de regio.

De communicatieadviseur dient zelf zorg te dragen voor een mobiele telefoon, een laptop en vervoer.

Verantwoordelijkheden
Het programma Slim & Schoon Onderweg heeft behoefte aan een adviseur die mee kan denken over maatregelen, kan adviseren en creatieve ideeën heeft en die dit vervolgens zelf gaat organiseren en uitvoeren. De basistaak van de communicatieadviseur bestaat uit het organiseren en uitvoering geven aan de communicatieopgave in de projecten en in het bijzonder A12 Slim Reizen. Dit vraagt een op gedragsverandering toegespitste communicatie.

Voor het project A12 Slim Reizen verricht de communicatieadviseur o.a. de volgende taken en activiteiten:

 • Adviseren aan projectleider en communicatie­regisseur over communicatiezaken. Daarbij verbinding leggen tussen wat er speelt binnen het project met de gebeurtenissen buiten het project en omgekeerd. E.e.a vertalen naar een concrete (communicatie-) aanpak.

 • Periodiek organiseren van het intern communicatieoverleg met communicatieregisseur en projectleider. De communicatieadviseur voert het secretariaat van dit overleg.

 • Periodiek actualiseren van de communicatiekalender, vertalen van benoemde activiteiten rond communicatie in concrete acties en zorgen voor de uitvoering daarvan. Daarnaast incidenteel bijwerken van het plan van aanpak communicatie

 • Verzorgen van de communicatie rondom diverse acties als (fiets)stimuleringsactie, webinars, druktealert en slimme kaart ect. Het gaat hierbij zowel om het maken van content als om het leggen van contacten met relevante stakeholders en het verzenden van mailings etc.

 • Teksten schrijven zoals bijv. artikelen, interviews, Q&A’s , teksten voor berichten die stakeholders of bedrijven kunnen verspreiden,etc.

 • Het actueel houden van de website en het schrijven van content hiervoor.

 • Verzorgen van de communicatie op en via social media (met name LinkedIn), incl. het schrijven, posten van berichten en monitoren. Hierbij wordt verwacht dat de communicatiemedewerker zelf ook actief op zoek gaat naar relevante content, zodat wekelijks 1 of 2 berichten geplaatst worden.

 • Het maken van de opzet voor de communicatiemiddelen die worden geproduceerd t.b.v verschillende acties (uitwerking en productie worden gedaan door bureau, het gaat met name om tekst en briefing bureau).

 • Ondersteuning bieden aan de communicatieregisseur in zijn/haar taken o.a. t.a.v. strategische communicatie en contacten met de pers. De communicatieadviseur levert hiervoor o.a. bouwstenen.

 • Onderhouden van contacten met voor communicatie relevante stakeholders en met de communicatieadviseurs van stakeholders, het programma Slim en Schoon onderweg en de projecten in het gebied.

 • Ophalen van informatie en actualiteiten die nodig zijn voor de verschillende communicatiemiddelen en deze waar nodig bewerken voor gebruik in de communicatie.

 • Aansturen van het bureau dat de productie verzorgt van de communicatiemiddelen en eventuele evenementen. Idem aansturen van een fotograaf. Onderdeel hiervan is de contractbegeleiding en –beheersing.

 • Het beantwoorden van vragen die binnenkomen op het info-adres van A12 Slim Reizen.

 • Aansluiten bij de teamoverleggen A12 Slim Reizen (op donderdag in Arnhem).

Voor de andere projecten sluiten de werkzaamheden aan bij bovenstaande werkzaamheden. Er dient een goede afstemming plaats te vinden tussen projectcommunicatie en programmacommunicatie, waarbij de relatie daartussen versterkt wordt.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-03-2024, of zo snel mogelijk, tot en met 31-01-2025 voor gemiddeld 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)

 • Afgeronde bachelor op het gebied van communicatie;

 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar recente werkervaring als Communicatieadviseur;

 • Fysieke aanwezigheid op de vaste projectdag (donderdag) op locatie Arnhem;

Gunningscriteria

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring met schrijven van content voor de communicatie (40%)

 • Kandidaat heeft aantoonbaar ruime en relevante kennis over en ervaring met de toepassing van social media in projectcommunicatie (40%)

 • Ervaring met projecten waarin op gedrag gerichte maatregelen centraal staan (20%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatieadviseur projecten Slim & Schoon Onderweg (m.n. A12 Slim Reizen) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.