thumbnail
thumbnail

2 Projectleiders Werkgeversaanpak Slim & Schoon Onderweg

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)

Oranjestraat 72, 6881 SG Velp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
totaal 32 Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

totaal 32

Publicatiedatum:

18 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
Op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gestart. Een samenwerking, op basis van een Gemeenschappelijke Regeling, van 18 gemeenten. Onze opgaven en de projecten die daarbij horen bevatten hoofdzakelijk de thema’s: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Het doel is te zorgen voor groei én het versterken van het groene karakter van onze bijzondere regio: groene groei. Op www.groenemetropoolregio.nl staat meer informatie over onze regio, organisatie en de vijf opgaven.

In het programma Slim & Schoon Onderweg werken Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en VNO-NCW al meerdere jaren nauw samen met diverse werkgevers, vervoerders en onderwijsinstellingen om mensen op een slimmere en duurzamere manier te laten reizen. Dit gebeurt via de werkgeversaanpak, logistieke makelaars, een bewonersaanpak en een aantal projecten om deze gedragsverandering mogelijk te maken, zoals digitalisering van mobiliteitsdata en de opschaling van deelmobiliteit(shubs). Eén van de belangrijke pijlers van het programma is de werkgeversaanpak, bedoeld om werkgevers te helpen om hun werknemers minder en op een duurzamere manier te laten reizen.

Begin 2023 is een nieuw programma Slim & Schoon Onderweg 2023 – 2026 vastgesteld en is gestart met het gebiedsgericht werken in vijf deelgebieden: Noord-Oost (A12 corridor) Arnhem, middengebied (A/N325), Nijmegen en Zuid-West (A73/A50 corridor). Elk deelgebied krijgt een eigen gebiedscoördinator die met de partners in het betreffende gebied gaat kijken wat er nodig is aan mobiliteitsmanagement, infrastructuur en beleid. De gebiedscoördinator heeft specifieke gebiedskennis. In 2023 starten Noord-Oost, Arnhem en Nijmegen met een gebiedscoördinator.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) is de penvoerder voor S&SO en verzorgt namens de programmapartners de inkoop en inhuur van mensen en producten. De GMR heeft een compact professioneel regiobureau (ca. 20 medewerkers). Het regiokantoor is gevestigd in Elst, maar daar zal je niet vaak zijn, want je bent vooral op pad richting werkgevers. De GMR levert tevens de programmamanager, die het programma op hoofdlijnen aanstuurt met hulp van het Programmateam, waarin vertegenwoordigers vanuit alle programmapartners zitten.

Als Mobilteitsmakelaar werk je nauw samen met o.a. de programmamanager S&SO, de coördinatoren van de deelgebieden, de communicatiemedewerker S&SO, de logistiek makelaars, de kwartiermaker deelmobiliteit, de projectleider Onderwijsaanpak, de projectleider(s) werkgeversaanpak en uiteraard de werkgevers, bedrijven en bedrijfsverenigingen die jij adviseert.

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar 2 professionals die samen voor gemiddeld 32 uur per week inzetbaar zijn. Onze voorkeur gaat uit naar 1 bureau dat beide projectleiders levert, zodat er flexibiliteit is in de inzet tussen de projectleiders en zij elkaars achtervang kunnen zijn. Beide professionals moeten elkaar kunnen vervangen en voldoen aan de knock- outcriteria gesteld is deze opdracht. Ben je ZZP-er, dan horen we graag hoeveel uur per week je voor deze klus beschikbaar bent.

De mobiliteitsmakelaar helpt bedrijven en andere werkgevers met de ontwikkeling richting duurzame mobiliteit van hun medewerkers. Dat gebeurt in drie fasen: Acquisitie en inventarisatie door middel van gesprekken, postcodescans en enquêtes, concrete acties om medewerkers anders te laten reizen en borging zodat de werkgevers er structureel mee aan de slag gaan.
De mobiliteitsmakelaar zorgt voor bestaande en nieuwe contacten, advisering op hoofdlijnen en het bij elkaar brengen van relevantie partijen die duurzame mobiliteit samen een stap verder kunnen brengen. Wanneer hun inspanningen leiden tot concrete acties, dan gaan de projectleiders hiermee aan de slag. Deze projectleiders worden niet toegewezen aan 1 of meerdere van de deelgebieden, maar kunnen worden ingezet in de gehele regio.

De hoofdtaken van de projectleiders zijn:

 • Begeleiden van de postcodescans en enquêtes in de inventarisatiefase;

 • Uitwerken plannen van aanpak bij / met bedrijven;

 • Implementatie van maatregelen (zoals fietschallenge, fietsprobeeracties, samenrijd-acties e.d. samen met de werkgevers en de aanbieders van diensten);

 • Monitoring en evaluatie van acties;

 • Organiseren van webinars, andere bijeenkomsten en nabellen van de deelnemende bedrijven;

 • Organiseren van reisalternatieven bij grote werkzaamheden met veel impact op de doorstroming van het verkeer;

 • Bijdrage leveren aan communicatie en campagnes.

Er lopen al veel bestaande projecten en er zijn projecten in voorbereiding. De nieuwe projectleiders nemen deze over en gaan ermee verder. Naarmate de tijd vordert, pak je nieuwe projecten zelf op. De gebiedscoördinatoren spelen een belangrijke rol in het prioriteren van de projecten. De opdrachten worden gegeven door de programmamanager.
Projecten en acties die op kleinere schaal zijn toegepast, kunnen in de komende jaren worden opgeschaald naar een groter deel van de regio of zelfs naar het totale grondgebied van de regio Arnhem Nijmegen. Waar nodig werk je ook samen met andere Gelderse regio’s.

Beschikbaarheid
De kandidaten zijn inzetbaar vanaf 01-07-2023, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 30-06-2024 voor samen 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 1 jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

 • Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo- niveau;

 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar recente ervaring sinds 2019 in als projectleider in een voor deze opdracht relevant werkgebied;

 • Aantoonbaar voor deze opdracht relevant netwerk in de regio Arnhem- Nijmegen.

Gunningscriteria

 • Voor deze opdracht relevante opleiding (Mobiliteit, Planologie, Civiele Techniek, Infrastructuurplanning of soortgelijk);

 • =/> 2 jaar werkervaring in een soortgelijke rol in de mobiliteitsdomein is 15%, =/> 3 jaar is 25%, > 5 jaar is 40%;

 • Aantoonbaar ervaring met regionale samenwerkingsverbanden;

 • Aantoonbaar kennis van en ervaring met de landelijke en regionale ontwikkelingen en mogelijkheden rondom schone en slimme mobiliteit;

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 43 60 79 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 2 Projectleiders Werkgeversaanpak Slim & Schoon Onderweg die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.