thumbnail
thumbnail
Taxateur

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Sluit vandaag
-
36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

16-09-2022

Sluitingsdatum:

27-09-2022

Begindatum:

17-10-2022

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Positie in de organisatie
De Taxateur maak je deel uit van de afdeling Financiën en Belastingen van gemeente Gooise Meren. Deze stafafdeling is ondersteunend aan het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.

Opdracht
We zijn op zoek naar een taxateur die ons kan ondersteunen bij de PMA, de herwaardering woningen, het afhandelen van bezwaarschriften en eventuele beroepszaken.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Uitvoeren van de permanente marktanalyse woningen.
 • Modelmatig taxeren van de woningen t.b.v. de herwaardering 2023.
 • Taxatie technisch afhandelen van de bezwaarschriften.
 • Plannen en houden van hoorzittingen (zowel telefonisch als fysiek op het gemeentehuis).
 • Indien nodig het doen van inpandige opnames en belanghebbende te woord staan.
 • Beantwoording in Gouw-It van de door belanghebbende ingediende grieven.

Let op: De opdracht kan als volgt worden ingevuld; 1 fulltimer of 2 parttimers (waarbij gezamenlijk 36 uur).

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 17 oktober 2022 voor 16 tot 36 uur per week;
2. Maximaal uurtarief van €70,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als WOZ-Taxateur bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding WOZ taxateur (benoem dit duidelijk in het cv.) (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in ‘t Gooi (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Gouw-It (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WOZ-Taxateur woningen bij een gemeentelijke instelling (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kwaliteit: Je werkt nauwkeurig en levert kwalitatief goed werk met inachtneming van de geldende wettelijke regels en de daaraan gestelde eisen van de waarderingskamer.
 • Juridisch: Je bent op de hoogte van de laatste jurisprudentie en hebt voldoende algemene juridische kennis die nodig is bij het afhandelen van bezwaarschriften.
 • Analytisch: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens;
 • Communicatie: ideeën, informatie en adviezen in heldere en concrete taal uitwisselen, zodanig dat de kern bij anderen overkomt en wordt begrepen;
 • Flexibel: Indien zich kansen of problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, om een gesteld doel te bereiken. Taken oppakken die net buiten de eigen functie liggen, meedenken met de organisatie;
 • Samenwerken: op een prettige en productieve wijze een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook als het niet direct van persoonlijk belang is;
 • Stressbestendig: Onder druk goed blijven presteren. Durft nee te zeggen, is assertief.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 3 oktober 2022 en/of dinsdag 4 oktober 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 29 september 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • U dient te beschikken over een G-rekening, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 4. We vergoeden geen reiskosten en parkeerkosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 7. We vergoeden geen parkeerkosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 22 september 2022, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 23 september 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 27 september 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie onder normale omstandigheden, waardoor er is gekozen voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Taxateur die deze organisatie zoekt?