thumbnail
thumbnail

Projectleider Netwerken

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€90
28 Noord-Holland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

1 jan 2024

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Binnen de gemeente Gooise Meren wordt vanuit het IZA (Integraal Zorgakkoord) een preventieve aanpak opgesteld met als doel het versterken van de autonomie en de zelfredzaamheid van de inwoner.

Om deze preventie aanpak in de sociale basis goed vorm te geven wordt er een intensieve samenwerking gevraagd tussen  verschillende partijen zowel intern binnen de gemeente Gooise Meren als met externe partijen.

Binnen onze gemeente zien we op dit moment dat meerdere overleggen elkaar overlappen in onderwerpen, ofwel naast elkaar lopen en ingevuld door verschillende partijen. Daardoor zijn deze overleggen inefficiënt als het gaat om te behalen doelen en resultaten. Men weet niet van elkaar wat aan welke tafel besproken wordt. Dit geeft onduidelijkheid.

In de gewenste situatie willen we meer gestroomlijnd samenwerking door bestaande netwerken te optimaliseren. Hierdoor is de sociale basisinfrastructuur beter in te richten. De juiste partijen zitten de juiste momenten met elkaar aan tafel en hebben de juiste agenda. De projectleider zal daarvoor kaders neerzetten en de juiste netwerken binnen Gooise Meren neer te zetten. Zowel binnen als buiten de organisatie.

Op het moment dat het project afgerond is:

 • Zal inzichtelijk zijn welke professionele en informele netwerken er zijn zowel binnen de gemeente Gooise Meren als met externe partijen, passend bij de 15 onderwerpen die binnen het GALA besproken zijn.
 • Zullen de netwerken efficiënt en effectief met elkaar samenwerken volgens vastgestelde kaders, ook na vertrek projectleider (duurzame samenwerking).
 • Is het voor de inwoner, externe partijen en gemeenteambtenaren duidelijk hoe deze netwerken worden ingevuld, waar ze te vinden zijn (o.a. buurtontmoetingsruimten) en met welk doel.
 • Staat er een dynamische sociale basisinfrastructuur.

Als projectleider netwerken ga je aan de slag met deze opgave. Dat doe je samen met onze maatschappelijke partners en beleidsadviseurs binnen het team sociaal domein van de gemeente. Dat team maakt onderdeel uit van de integrale beleidsafdeling ‘Mens en Omgeving’. De afdeling is opgebouwd uit zes beleidsteams (circa 50 FTE). Dit zijn het team ‘Openbare Ruimte’, team ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’, team ‘Sociaal Domein’ en team ‘Sport, Toerisme, Economie, Recreatie en Cultuur’ team ‘Verkeer en Parkeren’ en het team ‘Duurzaamheid en Milieu. De afdeling wordt aangestuurd door 3 managers. Dit managementteam heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdeling met ieder hun eigen teams en aandachtsgebieden.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare  werkervaring als Beleidsadviseur bij een gemeente, de Rijksoverheid of een provincie;
2. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Beschikbaar per 1 juli 2023 voor 28 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid en/of Bestuurskunde op minimaal wo niveau (15 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur en/of Projectleider bij een gemeente, de Rijksoverheid of een provincie (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van het sociaal domein verkregen via een opleiding en/of werkervaring bij een gemeente, de Rijksoverheid of een provincie (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente, de Rijksoverheid of een provincie in het beoordelen én behandelen van subsidies (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente, de Rijksoverheid of een provincie met het in kaart brengen én opzetten van (samenwerkings)netwerken (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je bent omgevingsbewust met een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent sociaal vaardig en kunt goed de verbinding met anderen leggen;
 • Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden;
 • je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies;
 • Je bent proactief;
 • Je handelt tactisch;
 • Je bent analytisch;
 • Je werkt nauwkeurig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 5 juni 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer
 2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 36 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.
 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 1 juni 2024.
  Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2%.
 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind
  • U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 7. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 8. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 mei 2023, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 31 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie, maar door de afwijkende marktomstandigheden is er gekozen voor een kortere reactietermijn.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 43 60 79 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Netwerken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.