thumbnail
thumbnail

Projectleider Bibliotheek als third place

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
16 Noord-Holland

Begindatum:

19 feb 2024

Einddatum:

19 feb 2025

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

2 feb 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Om het centrum van Bussum aantrekkelijk en economisch vitaal te houden is het van belang om de aantrekkingskracht zo veel mogelijk te vergroten. Een belangrijke functie/trekker in het centrum van Bussum is bibliotheek. Het bestuur van de bibliotheek heeft in lijn met de gemeentelijke “Centrumvisie 2019” in 2019 een plan voor de bibliotheek als Third Place gepresenteerd. Het gebouw van de bibliotheek is in slechte staat. In afwachting van een gemeentelijk besluit om mee te werken aan de realisatie van een third place is door de bibliotheek geen onderhoud gepleegd.

In januari is de gemeente samen met de bibliotheek gestart om een plan uit te werken voor een bibliotheek, Third Place aangevuld met kunst en cultuur (muziek, toneel, dans enzo). De beleidsmatig  planvorming nadert inmiddels de eindfase. Er is ook studie gedaan naar een voorkeursvariant op basis van m². Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om (delen van) naastgelegen panden te kopen of te huren. Vooralsnog gaan we uit van een scenario van sloop/nieuwbouw.

De opdracht voor de projectleider is het financieel, technisch en juridisch (Governance )onderzoeken, voorbereiden, begeleiden en realiseren van een nieuw gebouw waarin de bovengenoemde functies een plek krijgen. Het gaat daarbij in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek waarbij verschillende scenario’s worden geinventariseerd. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 19 februari 2024 voor 16 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon – werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met multifunctionele accommodaties waar meerdere partijen gebruikmaken van dezelfde ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming in een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten;

 • Je bent stressbestendig;

 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend;

 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;

 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;

 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;

 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;

 • Je hebt humor.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bij voorkeur op maandag en donderdag.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 20 februari 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 februari 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

 4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

  1. U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 5. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt       voor een laptop c.q. Ipad. 

 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Bibliotheek als third place die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.