thumbnail
thumbnail

Opvangmedewerker

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€55
36 Noord-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

8 jun 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Op de locaties zullen naast de locatiecoordinator en -medewerkers ook beveiligers & vrijwilligers aanwezig zijn. Je draagt zorg voor de bewoners en begeleidt de bewoners van de locatie tijdens hun verblijf. Je staat direct voor de bewoners klaar om hen te ondersteunen, wegwijs te maken en te zorgen voor een veilige woonomgeving. Daarbij ben je continue in gezamenlijkheid met de bewoners en ben je zowel individueel als in groepsverband bezig met het voeren van gesprekken. De voertaal zal Engels zijn en bij moeilijke gesprekken is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een tolk. Je begeleidt de vluchtelingen tijdens de dag. En in samenwerking met de vrijwilligers zorg je voor allerlei activiteiten. Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen de bewoners, de buurt en diverse instanties zoals school, werk en bijvoorbeeld de sportverenigingen. Je fungeert als schakel tussen de vluchtelingen, vrijwilligers en diverse maatschappelijke instanties.

Als er bepaalde behoeften spelen binnen de locatie, bespreek je dit en kijk je naar de haalbaarheid samen met de locatiecoordinator. Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van de zelfredzaamheid van de bewoners. Dit alles met als doel het creeren van een veilige en leefbare woonomgeving binnen de opvanglocatie.

Gedurende deze opdracht is flexibiliteit vereist. De werkdagen varieren van maandag t/m zondag, zowel overdag als in de avond. Startdatum 1 juli 2024.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in een sociale richting;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als locatiemedewerker noodopvang Oekraine; 
3. Bereid om flexibel te werken, dit houdt in dat je ook bereid bent om weekenden en/of avonden te werken;
4. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal (let op: dit zal in het selectiegesprek worden getoetst);
5. Maximaal uurtarief van €55,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
6. Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
7. In het bezit van een geldig BHV certificaat (benoem duidelijk in het CV de geldigheidsdatum (beschrijf dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als woonbegeleider en/of locatiemedewerker in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van Oekraiense vluchtelingen naar werk (benoem dit duidelijk in het CV) (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring op het gebied van jongerenwerk voor Oekraiense jongeren (benoem dit duidelijk in het CV) (25 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met bewonersadministratie opvoeren in het systeem Suite 4 sociaal domein (20 punten).

Competenties
- Communicatief vaardig;
- Zelfstandig;
- Empathisch;
- Flexibel;
- Creatief;
- Plannen en organiseren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Benodigd aantal professionals
2. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op vrijdag 21 juni 2024 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 juni 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

  1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

  2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 40 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega's uit het team (deels) uitvallen.

  3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

  5. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

  1. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad. 

  2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Opvangmedewerker die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.