thumbnail
thumbnail
Medewerker noodopvanglocatie vluchtelingen Oekraïne

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Sociaal Domein
Sluit vandaag
€50
24-36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

02-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

-

Uren per week:

24-36

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Op de locatie zullen naast locatiemanagers ook beveiligers, vrijwilligers, welzijnsmedewerkers en andere ondersteunende medewerkers aanwezig zijn. Je draagt zorg voor de bewoners en begeleidt de bewoners van de locatie tijdens hun verblijf. Je staat voor de bewoners klaar om hen te ondersteunen, wegwijs te maken, te zorgen voor een veilige woonomgeving en hen te helpen op hun weg naar zelfredzaamheid.  Daarbij ben je continue in gezamenlijkheid met de bewoners en ben je zowel individueel als in groepsverband bezig met het voeren van gesprekken. De voertaal zal Engels zijn en bij moeilijke gesprekken is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een tolk. Je begeleidt de vluchtelingen tijdens de dag. En in samenwerking met o.a. vrijwilligers zorg je voor allerlei activiteiten. Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen de bewoners, de buurt en diverse instanties zoals school, werk en bijvoorbeeld de sportverenigingen. Je fungeert als schakel tussen de vluchtelingen, vrijwilligers en diverse maatschappelijk instanties.

Als er bepaalde behoeften spelen binnen de locatie, bespreek je dit en kijk je naar de haalbaarheid samen met de locatiemanager en andere betrokken partijen Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van de zelfredzaamheid van bewoners. Dit alles met als doel het creëren van een veilige woonomgeving binnen de noodopvanglocatie.

Gedurende deze opdracht is flexibiliteit vereist. De werkdagen variëren van maandag t/m zondag, zowel overdag als in de avond. We zoeken meerdere locatiemedewerkers. Startdatum 1 januari 2023. 

Deze opdracht betreft instappen op een rijdende trein, want zijn samen al even onderweg. We hebben vanaf eind december 2022 maar liefst  5 opvanglocaties  binnen de gemeente Gooise Meren. Er zijn nu ongeveer 420 bedden gevuld met Oekraïense vluchtelingen en de kans is groot dat er nog meerdere vluchtelingen komen, waarvoor we in het nieuwe jaar mogelijk nieuwe locaties moeten gaan opstarten. Er wordt verwacht dat jij daar ook jouw bijdrage aan levert.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding in de richting van Sociaal Werk of soortgelijk;
2. Bereid om flexibel te werken, dit houdt in dat je ook bereid bent om weekenden en/of avonden te werken;
3. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse en/of Duitse taal (let op: dit zal in het selectiegesprek worden getoetst);
4. Maximaal uurtarief van € 50,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer; Zakelijke kilometers worden vergoed.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring m.b.t bijvoorbeeld zakelijke menselijkheid of omgang met afstand en nabijheid (geef hier van voorbeelden van) (30 punten); 
6. In het bezit van een BHV en/of EHBO diploma of de bereidheid om deze op korte termijn te behalen (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van Maatschappelijke thema’s d.m.v. opgedane werkervaring, stage-ervaring, vrijwilligerswerk of soortgelijk (30 punten);
8. Beschrijf op een aparte pagina kort in het cv waarom jij geschikt bent deze rol in te vullen. Geef een voorbeeld van een project/opdracht, waarin jouw toegevoegde waarde is gebleken door het bedenken, invoeren/uitwerken van bepaalde structuren/processen en of verbeterpunten.  (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
- Communicatief vaardig;
- Zelfstandig;
- Empathisch & cultuursensitief
- Flexibel;
-   Plannen en organiseren;
- Creatief.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1    Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in principe gepland in week 49. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie
- Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG.  De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer;
- Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 40 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind

o   U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering , 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

6       - ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

            - Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 30 november 2022 tot 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 december 2022 na 12.00 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht is vrijdag 2 december 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie, maar door de afwijkende marktomstandigheden is er gekozen voor een kortere reactietermijn.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker noodopvanglocatie vluchtelingen Oekraïne die deze organisatie zoekt?