thumbnail
thumbnail

Logistiek projectmanager gemeentewerven

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Sluit over 7 dagen
Geen maximum
36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
We zoeken een logistiek manager die de logistieke processen rond de gemeentewerf organiseert en op orde brengt. We verwachten als resultaat een advies over de wijze waarop we de logistieke processen op de gemeentewerven inrichten. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zal de logistiek manager ook de werfbeheerder ad interim moeten adviseren en ondersteunen.

Belangrijkste onderdelen uit de opdracht zijn:

 Opzetten tractie/ wagenpark

 • Updaten en werkwijze vanuit Topdesk

 • Implementatie elektrificatie werven

Middelen beheer

 • Keuringen

 • Reparaties

 • Vervangingen

 • Bestellingen

Inrichting werflocaties

 • Voorraadbeheer op de werven

 • Onderhoud

 • Wervenplan

 • Afvalstromen

 • Toegangsbeheer

Bedrijfskleding/ PBM’s

 • Jaarlijkse check volledigheid/echtheid

 • Contactpersoon Mauritz

 • Keuringen PBM

 • Adviserende/signalerende rol

Winterdienst

 • Verantwoordelijk voor de alle ingezette middelen

 • Uitbreiding/aanpassing tractie

 • Onderhoud Silo

Overige

Sleutelbeheer werven

 • Aanspreekpunt werflocaties

 • Rol besteller/ leveringsbewaker Finsy

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van logistiek;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van logistieke processen;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als logistiek manager binnen een gemeentewerf.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als logistiek manager binnen een gemeentewerf (30 punten);
5. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van logistiek (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring / kennis van Topdesk (10 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van logistieke processen (40 punten).

Competentie

 • Analytisch vermogen;

 • Communicatieve vaardigheden;

 • Pragmaticus (geen theoreticus).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 25 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op maandag 24 juni 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

 4. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2024. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %. 

 5. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

 6. U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

  1. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.

 7. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Logistiek projectmanager gemeentewerven die deze organisatie zoekt?