Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Functioneel beheerder Suites4Sociaaldomein

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
24 Noord-Holland

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

11 jul 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Afdeling FIA
De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten, dataspecialisten en de informatiemanager.

Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt.

Opdracht
Wij zoeken ondersteuning in de vorm van een functioneel beheerder Suites4Sociaaldomein. De functioneel beheeropdracht omvat de dagelijkse beheerwerkzaamheden waaronder autorisatiebeheer en gebruikersondersteuning, het vertalen van functionele wensen naar inrichting, het vervaardigen van managementinformatie, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het borgen en bewaken van koppelingen met gekoppelde applicaties.

Je bent eerste aanspreekpunt binnen FIA voor de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD) en onderhoudt nauw contact met de diverse uitvoerende teams (Inkomen, Participatie, Minima, WMO, Jeugd, TMZ, Financieel Klantbeheer en Schuldhulpverlening). Binnen de USD werken zo’n 100 collega’s die worden aangestuurd door een 3 koppig management team.

Er loopt een project om de inrichting van Suites4Sociaaldomein te uniformeren en te verbeteren. Hoofddoelen: een betere beheersbaarheid en optimaal gebruik maken van (document)automatisering. De USD werkt, met name voor inkoop van Wmo- en Jeugdvoorzieningen samen met de Regio Gooi en Vechtstreek in het DLP (Digitaal Leef Plein). Het berichtenverkeer voor aanbieders en CAK gaat via dit DLP. Om Suites4Sociaaldomein en DLP zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten lopen diverse projecten. Het sociaal domein is erg dynamisch en er komen (steeds vaker) nieuwe taken van het Rijk naar de gemeente. Denk hierbij aan de toeslag affaire, opvang van Oekraïense vluchtelingen en de energie toeslag. Dit wordt op projectmatige wijze geïmplementeerd waarbij functioneel beheer een centrale rol speelt. Gebruikers hebben een belangrijke stem in de inrichting van Suites4Sociaaldomein. Dus naast de inrichting om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren komen er regelmatig wijzigingsverzoeken en verzoeken voor nieuwe werkprocessen. Dit wordt gemonitord in TOPdesk. In 2024 zal de WAMS ingevoerd worden. Dit en de steeds toenemende focus op privacy en gegevensbescherming zal tot diverse projecten leiden met een belangrijke rol voor functioneel beheer. Er is wekelijks afstemming met team bedrijfsvoering van de USD om nieuwe ontwikkelingen te monitoren en prioriteiten te stellen. Om inzicht te krijgen in en grip te houden op de diverse werkzaamheden wordt er maandelijks gerapporteerd waar de uren op hoofdlijnen aan zijn besteed.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder van de Suites4Sociaaldomein (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL (basics) en het bevragen van databases (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring het inrichten en verbeteren van (werk)processen (20 punten);
5. Een maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten);
6. Beschikbaar per 1 augustus 2024 voor minimaal 24 uren per week (20 punten).

Competenties

 • Klantgerichtheid: is in staat de belangen van de klant de achterhalen er hiernaar te handelen. Weet producten aansluiting te laten vinden bij de wensen en behoeften van verschillende stakeholders;

 • Communicatief: weet kennis en vaardigheden over te dragen. Hecht belang aan de gebruiksvriendelijkheid van onze applicatie en werkt aan het verbeteren hiervan;

 • Pro-activiteit: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s  en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt;

 • Analytisch vermogen: weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Kan complexe vraagstukken snel doorgronden en beantwoorden. Is kritisch op de huidige werkprocessen en voert hier verbeteringen op door.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen. 

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 juli 2024 en donderdag 25 juli 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk dinsdag 23 juli 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

 2. De integriteitsverklaring dient binnen 24 uur na gunning ingevuld én ondertekend bij Flextender te worden aangeleverd. Indien dit document niet tijdig wordt aangeleverd heeft dit consequenties voor de beoogde startdatum.

 3. Opdrachtnemer zal maandelijks achteraf opgaaf doen van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.

 4. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 5. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.in

 7. U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 8. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad. 
  8. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Functioneel beheerder Suites4Sociaaldomein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.