thumbnail
Beleidsadviseur Jeugdhulp

Gooise Meren

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,-
32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

07-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Je komt te werken op de (beleids)afdeling ‘Mens en Omgeving’. De afdeling is opgebouwd uit zes beleidsteams (circa 50 FTE). Dit zijn het team ‘Openbare Ruimte’, team ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’, team ‘Sociaal Domein’ en team ‘Sport, Toerisme, Economie, Recreatie en Cultuur’ team ‘Verkeer en Parkeren’ en het team ‘Duurzaamheid en Milieu. Deze teams worden ondersteund door een ondersteunings- en bedrijfsvoeringsteam. De afdeling wordt aangestuurd door 3 managers. Dit managementteam heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerkers, de doorontwikkeling van de afdeling en het bereiken van de gestelde doelen.

Het team Sociaal Domein van de afdeling Mens & Omgeving  verzorgt de beleidsontwikkeling binnen de volle breedte van het sociaal domein. Dit team is op zoek naar een nieuwe collega om de tijdelijke terugval in capaciteit, kennis, kunde op te vangen nu een teamlid op korte termijn met zwangerschapsverlof gaat.

Wat ga je doen als Beleidsadviseur Jeugdhulp
Je gaat aan de slag met uiteenlopende dossiers binnen het beleidsveld jeugdhulp. Daarbij werk je nauw samen met je collega-beleidsadviseur jeugd. In algemene zin ga je aan de slag met het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren, met name wanneer GGZ problematiek aan de orde is. Dat doe je door te werken aan een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp waarbij je preventie (in het kader van jeugdbeleid) stimuleert. Meer specifiek ga je aan de slag met het dossier ‘Veilig opgroeien’.  Daarbij moet je denken aan het Buitenshuisproject, de borging van het regionale actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het accounthouderschap richting Veilig Thuis en Jeugd GGZ.

Dit doe je door scherpe analyses te maken van wat speelt en wat nodig is, door voorstellen uit te werken en door draagvlak te creëren voor nieuw beleid, zowel binnen al buiten onze organisatie. Je functioneert als vraagbaak en sparringpartner voor je collega’s op het gebied van jeugd. Je zorgt in samenwerking met onze Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en ketenpartners (waaronder wettelijke verwijzers zoals huisartsen) voor een vertaling van vastgesteld beleid naar uitvoering. Periodiek evalueer je de resultaten en herijk je (indien nodig) het beleid. Ook bouw je netwerken op met collega’s, management en bestuur, maar vooral ook met inwoners en ketenpartners. Tot slot werkt je samen met andere gemeenten in het samenwerkingsverband van de regio Gooi en Vechtstreek. Het gaat hierbij om netwerken, samenwerking bevorderen, draagvlak creëren en gezamenlijke inkoop.

Wie ben je?
Je bent zelfstandig en ondernemend. Niemand hoeft jou te vertellen hoe je iets moet doen. Je neemt obstakels weg, pakt door en levert resultaten. Het werken vanuit huis is voor jou geen uitdaging. Je bent een echte teamplayer. Je streeft altijd een goede samenwerking na, zoekt de verbinding en verbindt anderen.

Je weet wat er in het Sociaal Domein in het algemeen speelt en in het bijzonder binnen het vakgebied Jeugd. Je bent in staat om buiten de kaders te denken. Je bent iemand die gemakkelijk op inwoners, samenwerkingspartners en collega’s afstapt. Dit doe je met inlevingsvermogen en een luisterend oor.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeente;
2. Aantoonbare kennis van de Jeugdwet verkregen middels een opleiding of relevante werkervaring;
3. Een maximaal uurtarief van € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)

5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (20 punten);
6. Beschikbaar per 1 februari 2022; (20 punten);
7. Aantoonbaar SKJ geregistreerd (maak dit duidelijk doormiddel van het SKJ nummer) (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur jeugd bij een gemeente (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent ondernemend;
 • Je bent een verbinder;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent omgevingsbewust;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je kunt goed luisteren;
 • Je bent creatief;
 • Je bent analytisch;
 • Je bent nuchter.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 19 januari 2022 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 36 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.
 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • U dient te beschikken over een G-rekening, 35% wordt er gestort op deze rekening.
 5. We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is.
 6. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 7. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie onder normale omstandigheden, waardoor er is gekozen voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur Jeugdhulp die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.