thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur Jeugd

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
32 - 36 Noord-Holland

Begindatum:

1 okt 2023

Einddatum:

-

Uren per week:

32 - 36

Publicatiedatum:

14 sept 2023

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Functieomschrijving:
Je gaat aan de slag met uiteenlopende dossiers binnen het beleidsveld jeugdhulp. Daarbij werk je nauw samen met je collega-beleidsadviseur jeugd. In algemene zin ontwikkel je beleid op het terrein van Jeugdzorg.  Je richt je daarbij op het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren, met name wanneer GGZ problematiek aan de orde is. Dat doe je door te werken aan een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van individuele voorzieningen jeugdhulp waarbij je preventie stimuleert. Daarbij moet je denken aan m.n. beleidsadvisering op terrein Jeugd GGZ, advisering rondom het Regionaal expertteam (RET), Buitenhuisproject,  cliëntervaringsonderzoek, het beleidsveld huiselijk geweld en kindermishandeling, w.o.  de Verwijsindex, de Meldcode en het Veilig Thuis.

Het werk kenmerkt zicht door het maken van scherpe analyses van wat speelt en wat nodig is, door voorstellen uit te werken en door draagvlak te creëren voor nieuw beleid, zowel binnen al buiten onze organisatie. Je functioneert als vraagbaak en sparringpartner voor je collega’s op het gebied van jeugd. Je zorgt in samenwerking met onze Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en ketenpartners voor een vertaling van vastgesteld beleid naar uitvoering. Periodiek evalueer je de resultaten en herijk je (indien nodig) het beleid. Ook bouw je netwerken op met collega’s, management en bestuur, maar vooral ook met inwoners en ketenpartners. Tot slot werkt je samen met andere gemeenten in het samenwerkingsverband van de regio Gooi en Vechtstreek. Het gaat hierbij om netwerken, samenwerking bevorderen, draagvlak creëren en gezamenlijke inkoop.

Verantwoordelijkheden:
Je bent zelfstandig en ondernemend. Niemand hoeft jou te vertellen hoe je iets moet doen. Je neemt obstakels weg, pakt door en levert resultaten. Je bent een echte teamplayer. Je streeft altijd een goede samenwerking na, zoekt de verbinding en verbindt anderen.

Je weet wat er in het Sociaal Domein speelt en hebt veel kennis van het vakgebied Jeugd. Je bent iemand die gemakkelijk op inwoners, samenwerkingspartners en collega’s afstapt. Dit doe je met inlevingsvermogen en een luisterend oor. Je bent creatief en dat uit zich in hoe je zaken voor elkaar krijgt, buiten de kaders en op een innovatieve manier. Projecten leiden doe je met enige regelmaat.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als (beleids)adviseur van een beleidsveld in het Sociaal Domein bij een gemeente;
2. Aantoonbare kennis van de Jeugdwet verkregen middels een opleiding of relevante werkervaring (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur van een beleidsveld in het Sociaal Domein bij een gemeente (25 punten);
6. Je bent penvoerder geweest van tenminste 2 beleidsnota’s (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het doorlopen van een participatietraject bij het maken van beleid (15 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 oktober 2023 voor minimaal 32 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch;

 • Je bent ondernemend;

 • Je bent creatief;

 • Je bent een verbinder;

 • Je bent stressbestendig;

 • Je bent omgevingsbewust;

 • Je kunt goed samenwerken;

 • Je kunt goed luisteren;

 • Je bent nuchter.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 27 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 26 september 2023 bericht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer

 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

 4. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 1 juni 2024.
  Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5%.

 5. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

  • U dient te beschikken over een G-rekening, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 6. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 7. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie, maar door de afwijkende marktomstandigheden is er gekozen voor een kortere reactietermijn.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur Jeugd die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.