thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Gemeente Zutphen

's-Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 104,00
20 Gelderland

Begindatum:

1 feb 2023

Einddatum:

1 mei 2023

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

11 jan 2023

Omschrijving van de opdracht

In deze functie:

 • Ben jij het aanspreekpunt voor schoolbesturen voor onderwijshuisvestingsvragen.

 • Begeleidt jij een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs (regie, coördinatie, vanuit inhoud onderwijslandschap & technisch) met schoolbesturen tot een raadsbesluit.

 • Stel je beschikkingen op ten behoeve van onderwijshuisvesting.

 • Zorg jij voor huurbeleid.

 • Ben jij opdrachtgever voor de uitvoering van de IHP projecten (toetsing en begeleiding op hoofdlijnen)

 • Ben jij in staat om gymzalen over te dragen op de juiste wijze aan het Sport en accommodatie bedrijf Zutphen.

Je werkt in een energiek jeugdteam (beleid, jeugdconsulenten, leerplicht/RMC en backoffice) en je werkt in het team vastgoed. Met veel plezier en trots werk je samen met je collega’s aan diverse notities en verbind je beleid aan de uitvoering.  

In het kort:

 • Bent in staat om bestuurlijke afspraken te maken.  

 • Bent in staat een raadsvoorstel inclusief financiering op te stellen.

 • Bent in staat om betrokken partijen hierbij te betrekken.

 • Bent in staat een wethouder te informeren en te adviseren.

Uitgebreide omschrijving werkzaamheden:

Werkzaamheden vanuit het beleidsveld Jeugd en Onderwijs 

 • Begeleiding nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (regie, coördinatie en inhoudelijk) 

 • Behandelen van ‘aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs’,

 • Het opstellen van het jaarlijks programma onderwijshuisvesting, overzicht en bekostigingsplafond

 • Het opstellen en het afhandelen (definitieve vaststelling) van beschikkingen ten aanzien van onderwijshuisvesting

 • Actualiseren verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs Zutphen 2015’ 

 • Behandelen verzoeken voor het stichten, opheffen, fuseren en het anders organisatorisch inrichten van scholen 

 • Updaten en inrichten van het Onderwijsloket (online omgeving) 

 • Zorgen voor actuele prognoses en analyses van leerlingaantallen

 • Opstellen huurbeleid voor ruimten in schoolgebouwen (regie)

 • Opstellen deelbegroting onderwijshuisvesting

 • Scheiding van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het bewegingsonderwijs

 Werkzaamheden vanuit de afdeling Grondzaken en Vastgoed

 • Technische advisering t.b.v het Integraal Huisvestingsplan (inhoudelijk en aansturing technische onderzoeken)

 • Technische advisering bij de behandeling van de aanvragen ‘voorzieningen huisvesting onderwijs Zutphen 2015’ en het opstellen van het jaarlijkse programma, overzicht en bekostigingsplafond

 • Advisering bij algemene of specifieke vraagstukken

 • Uitvoering projecten IHP (toetsing en begeleiding op hoofdlijnen)

 • Portefeuillemanagement onderwijsgebouwen

 • De overdracht van gymzalen vanuit Jeugd & Onderwijs en de inrichting van het Sport- en Accommodatiebedrijf

 • Begeleiding overdracht van gronden en gebouwen

Expliciet niet:

 • Beheer, onderhoud en exploitatie van (school-)gebouwen

 • Juridische advisering (zowel ten aanzien van Grondzaken en Vastgoed als ten aanzien van de WPO, WEC en WVO)

 • Inspecties en technische opnames

Eisen

 • De kandidaat is inzetbaar van 1 februari 2023 tot 1 mei 2023 voor 20 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel per maand worden verlengd tot einde 2023. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

 • U heeft een afgeronde opleiding op HBO / WO niveau. Uw opleidingsniveau blijkt uit uw CV.

 • U heeft aantoonbare ervaring binnen een gemeente in eenzelfde functie als beleidsadviseur onderwijshuisvesting. Daarnaast heeft u relevante kennis van vastgoed i.c.m. onderwijs. Uw kennis en ervaring blijken uit uw CV.

 • U bent in bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De VOG kan door de gemeente worden opgevraagd bij (voorlopige) gunning.

Gunningscriteria

 • Het voldoen aan de gevraagde competenties blijkt uit de motivatiebrief: De mate waarin je integraal huisvestingsplan onderwijs kunt begeleiden en sturen richting de raad.

 • Het voldoen aan de gevraagde competenties blijkt uit de motivatiebrief: De mate waarin je schriftelijk en mondeling communicatief vaardig bent.

 • Het voldoen aan de gevraagde competenties blijkt uit de motivatiebrief: De mate waarin je bestuurlijk kunt adviseren.

 • Het voldoen aan de gevraagde competenties blijkt uit de motivatiebrief: De mate waarin je om kunt gaan met diverse belangen.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.