thumbnail
Projectleider kernapplicaties

gemeente Weststellingwerf

Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen limieten
24-36 Friesland

Publicatiedatum:

10-06-2022

Sluitingsdatum:

28-06-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

30-12-2022

Uren per week:

24-36

Opdracht omschrijving

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO; samenwerkingsverband) zoeken een projectleider die het project implementatie Kernapplicaites OWO-breed uitvoert. Dit betreffen de applicaties voor Bedrijfsvoering, BVI en het Sociaal Domein en zijn bedrijfskritische applicaties. De aanbesteding is gegund aan de firma PinkRoccade.

Projectleiding en projectstructuur

Als projectleider leg je verantwoording af aan de teamleider ICT, die projecteigenaar is. De stuurgroep bestaat naast de projecteigenaar uit de managers Bedrijfsvoering van iedere OWO-gemeente alsmede de manager OWO Bedrijfsvoering.

Vanuit verschillende disciplines, zoals de vakafdelingen, communicatie, I&A en dienstverlening, zullen medewerkers van de drie huizen medewerking verlenen aan het project.

Op dit moment is de kick off geweest en is er een basis plan van aanpak, die door jou nog zal moeten worden beoordeeld. De gehele uitrol van deze applicaties zal over meerdere jaren gaan. Er vind geen wisseling van leverancier plaats maar wel van on premise naar de cloud. Als eerste stel je een intern plan van aanpak op waarbij vooral goed wordt gekeken naar de onderdelen adoptie, goverance en contractmanagement en de samenhang met het plan van aanpak van PinkRoccade. Je geeft in dit Plan van Aanpak (PvA), fasegewijs wat er in de komende jaren gedaan moet worden. Dat plan wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Nadat het plan is goedgekeurd kan er uitvoering worden gegevens aan de acties uit dat plan voor het jaar 2022.  Tevens stuur je de deelprojectleiders van de vakgebieden aan en escaleer wanneer nodig naar de stuurgroep. De stuurgroep stuurt op hoofdlijnen.

Verantwoordelijkheden

  • Je bent intern projectleider voor de implementatie van de kernapplicaties bij de samenwerkende OWO-gemeenten.
  • Je organiseert dat de interne medewerkers van de drie OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland = samenwerkingsverband) taken binnen het project uitvoeren.
  • Je hebt veelvuldig afstemming met de projecteigenaar en koppelt periodiek terug aan de stuurgroep.
  • Het bewaken van de voortgang.

Op te leveren (tussen)producten

  • Het opstellen van een Plan van Aanpak voor met daarin Adoptie, governance en contractmanagement en de samenhang met het Plan van aanpak van PinkRoccade.
  • Je stelt een kort en bondig document op om contractmanagement uit te voeren.
  • Je stelt een separaat een communicatieplan op.
  • Je inventariseert en analyseert tezamen met de deelprojectleiders welke uitdagingen en kansen er liggen op het vakgebied en vertaalt deze in een go/no go document.
  • Je stelt een implementatieplan op voor het implementeren van de kernapplicaties zowel per deelgebied als in het totaal en gebruikt daarbij het go/ no go document.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider kernapplicaties die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.