thumbnail
thumbnail
Projectleider Versterken Overvecht Centrum

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
16-20 Utrecht

Publicatiedatum:

17-03-2023

Sluitingsdatum:

27-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

01-04-2024

Projectleider Versterken Overvecht Centrum
Periode: Vanaf 3 april 2023 tot datum 1 april 2024, met optie tot verlenging van maximaal 2 keer 6 maanden (24 maanden totaal is maximale inhuurtermijn).
Belasting: 16 20 uur per week gemiddeld
Tarief: Maximaal 125 incl reiskosten, excl BTW

Korte beschrijving speelveld
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling en recreatie. We willen daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen verschillende soms schijnbaar tegenstrijdige doelen realiseren: wonen, werken, reizen, verbeteren luchtkwaliteit, vergroenen, uitvoeren energietransitie, etc. We doen dit vanuit de Ruimtelijke Strategie Utrecht; het geeft direct een indruk van de projecten waaraan je kunt gaan werken.

Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum
Overvecht Centrum is als stedelijk knooppunt benoemt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en daarnaast als een van kansen benoemd in de wijkaanpak Samen voor Overvecht.
Overvecht Centrum is een gebied met veel verschillend eigendom en daarmee veel verschillende
inzichten. De afgelopen jaren is gebleken dat herontwikkeling van afzonderlijke kavels niet gelukt is.
Daarom pakken we het nu gezamenlijk aan. Dit sluit aan bij de aanpak Samen voor Overvecht, waarin
we de krachten en inzet van de verschillende betrokkenen bundelen, zodat het resultaat voor
Overvecht Centrum meer is dan de som der delen.

Team Overvecht Centrum (een groep van betrokken inwoners en ondernemers uit Overvecht), Team
eigenaren (de pand- en grondeigenaren in het gebied) en Team Gemeente (de beleidsafdelingen van
de gemeente Utrecht) werken intensief met elkaar samen aan een nieuw toekomstplan voor
Overvecht Centrum. Het gebied moet het kloppend hart van de wijk worden. Een nieuwe, gemengde
buurt, waar het prettig winkelen, fijn werken, gezellig samenkomen en plezierig wonen is.

Deze zoektocht doen we in een open planproces waarin alle betrokkenen een rol hebben. We werken
samen vanaf het begin, zodat alle belangen direct aan tafel zitten. Op deze manier willen we bereiken
dat het beste plan voor deze plek gemaakt wordt. Een open planproces is een zoektocht. We weten
vooraf niet precies waar we uitkomen. Dat is spannend, maar kan wel het meest optimale plan
opleveren. We werken met elkaar in vier fasen toe naar een Masterplan: inventariseren, schetsen,
ontwerpen en aanpassen. Voor de planfases ontwerpen & aanpassen zoeken wij een projectleider Versterken.

Dit is je werk
De projectleider Versterken Overvecht Centrum is de verbindende schakel tussen het projectteam van de gemeente en stakeholders die nu of in de toekomst in het gebied willen investeren, of het gebied nu al verder willen versterken. De projectleider richt zich op het realiseren van initiatieven in de openbare ruimte of op sociaal gebied die nu al bijdragen aan de doelen van het Masterplan Overvecht Centrum. Daarnaast is de projectleider verantwoordelijk voor de contacten met pand- en grondeigenaren in het plangebied Overvecht Centrum en het faciliteren en organiseren van hun inbreng in het open planproces. Concreet bestaan je taken uit:

 • Aanspreekpunt voor initiatiefnemers (burgers, ondernemers, maatschappelijke partners, eigenaren) die nu of in de toekomst bij willen dragen aan de ontwikkeling van Overvecht Centrum;

 • Ophalen van initiatieven bij stakeholders om Overvecht Centrum nu al te versterken;

 • Het tot uitvoer brengen van initiatieven om Overvecht Centrum nu al te versterken. Hierbij gaat het om faciliteren, regisseren of stimuleren van initiatieven of in co-creatie met stakeholders tot uitvoer brengen, bijvoorbeeld het aanpassen van de openbare ruimte, verbeteren verkeersveiligheid, sociale verbindingen of evenementen gericht op het verder vergroten van gemeenschapszin Overvecht Centrum;

 • Aanspreekpunt voor pand- en grondeigenaren binnen totstandkoming Masterplan Overvecht Centrum en hun inbreng kanaliseren richting het ontwerpteam van het Masterplan;

 • Lid van het kernteam Overvecht Centrum, waarbij je de belangen vertegenwoordigd van de pand- en grondeigenaren in het gebied en het proces hierom heen organiseert.

 • Aanhaken bij interne gemeentelijke initiatieven voor Overvecht Centrum en kennis inbrengen vanuit het Masterplan bij deze initiatieven.

Dit vragen we van je

 • Afgeronde opleiding op WO Master niveau.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een complexe werkomgeving in het fysieke (ruimtelijke) domein, waarvan minimaal 3 jaar als project- en/of omgevingsmanager gebiedsontwikkeling & mobiliteit;

 • Je bent bekend met de opgaven en vraagstukken die horen bij een wijk vergelijkbaar met bijv. Utrecht Overvecht

 • Ervaring in het bij elkaar brengen van verschillende partijen, zoals bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties met verschillende belangen in een planproces openvraag.

 • Ervaring met de samenwerking met private partijen bij een gebiedsontwikkeling;

 • Aantoonbaar ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;


Goed om te weten:
De gesprekken zijn gepland op dinsdag 28 maart in de middag tussen 14 en 17 uur. De manager zal 2 a 3 kandidaten uitnodigen voor een gesprek Deze gesprekken zullen via Teams plaatsvinden.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw droomopdracht

  Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht

  Ben jij de Projectleider Versterken Overvecht Centrum die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.