thumbnail
thumbnail

Projectleider Gebiedsgericht grondwaterbeheer, gebiedsplan

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€130
12 Utrecht

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 mrt 2025

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Projectleider Gebiedsgericht grondwaterbeheer, gebiedsplan
Periode: Van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024 (12 aantal maanden) met optie tot verlenging
Belasting: 12 uur per week gemiddeld
Tarief: Tot 130 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW
(Functieschaal 12)

Korte beschrijving speelveld
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in 2040. In de in 2021 door de raad vastgestelde Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat hoe Utrecht de komende 20 jaar wil inzetten om de verwachte groei op een gezonde wijze te faciliteren.

Gelijktijdig vinden er landelijke beleidsontwikkelingen plaats. In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet zal het gebiedsplan dat is vastgesteld onder de Wbb van rechtswege wijzigen in een (onverplicht) programma 4 jaar nadat de Omgevingswet van kracht is geworden. De invoering van de Omgevingswet brengt wijzigingen mee in de verhoudingen en rollen tussen decentrale overheden en daarnaast in het melding- en vergunning proces. Dit kan aanleiding geven tot wijzigingen in het Gebiedsplan. Echter de gemeente blijft vanuit het overgangsrecht verantwoordelijk voor het gebiedsplan en de aanwezige verontreinigingen. De grondwaterkwaliteit verantwoordelijkheid ligt echter weer bij de provincie als regisseur van het grondwater. Gelijktijdig aan deze wijziging is de druk op gebruik van het de ondergrond en grondwater ten behoeve van de energietransitie groot. Een goed nieuw gebiedsplan kan mogelijk beide wijzigingen goed borgen.

Je taken zijn:
Wij zoeken een projectleider voor onderdelen van het gebiedsplan 2.0. Als projectleider word je aangestuurd door een Stuurgroep. Voor de rol als projectleider worden de volgende acties voorzien:

 • Het project plan-MER voorbereiden, aansturen en afronden, inclusief aanbesteding en begeleiding van een externe partij naar een kwalitatief goed eindresultaat.

 • Uitvoeren van projectsecretaris-taken, waaronder bijhouden (mijlpalen)planning, agenda en actielijst.

 • Overzicht houden over participatie conform het participatieplan:

  • Organiseren, begeleiden en verslaglegging van stakeholdersessies

  • Informatie op de website periodiek actualiseren

 • Bijhouden en actueel houden van het risicodossier voor Gebiedsplan 2.0.

 • Periodiek bijpraten van de Stuurgroep over de voortgang van lopende projecten.

 • Het eventueel aanvullend ondersteunen bij projecten passend onder het Gebiedsplan 2.0 en/of activiteiten van de Stuurgroep.

De opdracht is veelomvattend en kent een strakke planning die door externe factoren regelmatig onder druk zal komen te staan. De functie vraagt een grote mate van zelfstandig werken en het tijdig signaleren van mogelijke knelpunten. We vragen daarom om aantoonbare ervaring met een bodem- en ondergrond vraagstukken binnen gemeenten, waarbij kennis van de organisatie van Utrecht een pre is. Kennis van milieu hygienische aspecten (bodem- en grondwaterkwaliteit) en projectbeheersing in publiek-private context. Kennis en ervaring met Water en Bodem sturend en bodem onder de Omgevingswet is wenselijk.

Rond het kernteam werken nog een aantal collegas van bodem en ondergrond aan de deelactiviteiten van het gebiedsplan 2.0. Een aantal belangrijke deelactiviteiten en basisonderdelen voor het gebiedsplan zijn:

 • Adviseren op technische onderdelen zoals:

  • Optimalisatie geohydrologisch model

  • Risicobeoordeling verspreiding en monitoring

  • 3D model van de ondergrond

  • WKO 2e watervoerend pakket.

 • Reguliere afstemming met bevoegde gezagen met grondwatertaken;

 • Plan-MER studie begeleiden;

 • Participatie organiseren, begeleiden en vastleggen van stakeholdersessies;

 • Risicodossier en beheersmaatregelen bijhouden;

 • Juridische toetsing in verband met de omgevingswet;

 • Financiele bijdrageregeling gebiedsplan nader uitwerken.

Jij bent:

 • Minimaal WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van bodem en ondergrond;

 • Aantoonbare ervaring met projectleiderschap en risicobeheersing in de context van bodem- en ondergrond;

 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van stakeholdersessies;

 • Je beschikt over de juiste sociale vaardigheden, overtuigingskracht, bent verbindend en tegelijk resultaatgericht;

 • Je bent in staat je hoofd koel te houden, wanneer externe factoren veel druk leggen op het projectresultaat;

 • Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid;

 • Je bent in staat om over grenzen heen te kijken en mensen en onderwerpen met elkaar te verbinden;

 • Je hebt passie voor het onderwerp.

Goed om te weten:
Gesprekken worden gepland in de week van 19 februari. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen. Daarnaast is het ook mogelijk om een DUO aan te bieden voor deze opdracht.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende de eerste 3 maanden na gunning, bij gebleken ongeschiktheid of tussentijdse beeindiging, de opdracht te gunnen aan de nummer 2 aanbieder of opvolgend.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Projectleider Gebiedsgericht grondwaterbeheer, gebiedsplan die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.