thumbnail
thumbnail

Projectleider evaluatie ontwikkelopgaven Toegang Beschermd Wonen Regionaal U16

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
110
16 Utrecht

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

1 jun 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

13 feb 2024

Projectleider evaluatie ontwikkelopgaven Toegang Beschermd Wonen Regionaal U16
Periode: Van 1-4-2024-1-6-2024 met verlengingsopties
Belasting: 16 uur per week gemiddeld
Tarief: max. 110,- euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

Korte beschrijving speelveld
De 16 gemeenten in het centrumgemeentegebied beschermd wonen van Utrecht werken samen aan de ontwikkeling van beschermd wonen. Een van de doelen is om mensen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te ondersteunen. Het onderzoek voorbereidend op een aanvraag beschermd wonen wordt daarom zoveel mogelijk uitgevoerd door de lokale wijkteams. De Regionale toegang beoordeelt vervolgens de aanvraag en geeft een beschikking af. Om deze werkwijze te ontwikkelen is een leertraject gestart. Eind 2024 moeten de regios een definitief besluit nemen over de inrichting van het onderzoeks- en toegangsproces. Ter voorbereiding daarop willen de vier Wmo regios een evaluatie uitvoeren van het toegangsproces zoals dat nu is ingericht. We vinden het belangrijk dat clienten(vertegenwoordigers), sociale teams, aanbieders en gemeenten hier goed bij worden betrokken.

Het beoogde resultaat van de evaluatie is een rapportage met daarin:
Zicht op hoe de uitvoering in de regios nu loopt:
Zijn de randvoorwaarden als deskundigheid, werkinstructies en capaciteit op orde om de taak te kunnen uitvoeren? Is de kwaliteit op orde: halen we doorlooptijden, zijn aanvragen compleet en is het proces goed ingericht voor clienten?

Zicht op of we het goede proces hebben ingericht om de inhoudelijke doelen te bereiken:

 • Inwoners in hun eigen gemeente helpen te onderzoeken welke zorg en ondersteuning zij nodig hebben.

 • De vraag van de client breed bekijken en oppakken: basisset, participatiewet, Wmo-aanbod

 • Inwoners in beeld hebben bij de lokale toegangen, waardoor herhaalde instroom in BW wordt voorkomen.

 • een eenduidig plan waarmee we sneller kunnen ondersteunen en instroom in BW mogelijk kunnen voorkomen.

Conclusies en aanbevelingen:
Wat gaat goed, wat minder? Zijn er verschillen tussen de regios die van invloed zijn op de uitkomsten?

Om deze evaluatie uit te voeren zoeken we een projectleider.

Je taken zijn:

 • Nader uitwerken van de aanpak van de evaluatie en de rol van de betrokken partijen daarin in overleg met de werkgroep toegang.

 • Uitvoeren van de evaluatie.

 • Opleveren eindrapportage evaluatie.

Jij bent
Een ervaren expert met kennis op gebied van WMO en Beschermd Wonen, met jarenlange ervaring binnen het brede sociale domein en gerichte ervaring op gebied van het evalueren van werkprocessen, met oog voor het perspectief van clienten, mensen in de uitvoering en beleid.

Jij beschikt verder over:

 • Een opleiding op WO niveau.

 • Recente ervaring in de rol van projectleider voor een evaluatie van een werkproces binnen het sociaal domein.

 • Ervaring en kennis om zelfstandig een evaluatie te ontwikkelen, op te zetten, uit te voeren en een helder rapport op te stellen met de uitkomsten;

 • Je schakelt makkelijk tussen strategie, beleid en uitvoering.

Goed om te weten:
De gesprekken worden gepland op 29-2 en 1 maart. De gesprekken vinden online plaats via Teams.
Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek neemt het team Meedoen naar Vermogen van de gemeente Utrecht daarover contact met je op.

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende de eerste 3 maanden na gunning, bij gebleken ongeschiktheid of tussentijdse beeindiging, de opdracht te gunnen aan de nummer 2 aanbieder of opvolgend.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Projectleider evaluatie ontwikkelopgaven Toegang Beschermd Wonen Regionaal U16 die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.