thumbnail

Systemen

Gemeente Steenbergen

Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-07-2022

Uren per week:

18
Geen maximum
18 Noord-Brabant
Jouw rol
Wij zoeken een functioneel beheerder die samen met de interne werkgroep de applicatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving inricht zodat de gemeente Steenbergen ook vanuit ICT oogpunt klaar is voor de Omgevingswet. Het gaat in het bijzonder om de CLO applicatie. We werken hierbij nauw met een aantal applicatie beheerders van andere gemeenten waarmee samen de CLO is aangeschaft. Je staat er dus niet alleen voor, we doen het samen!

Belangrijkste taak is dat je als functioneel applicatiebeheerder, met ondersteuning van het interne implementatieteam, zorgt dat de CLO verder wordt ingericht en afgestemd op de Steenbergse werkwijze zodat gebruikers optimaal worden ondersteunt bij de afhandeling van hun werkprocessen onder de Omgevingswet.

Een uitdagende klus waar jouw creativiteit en bevlogenheid goed van pas komt.

Wat ga je concreet doen?
  • je controleert of processen overeenkomen met I-navigator en door het verzorgen van gewenste aanpassingen in de applicatie samen met de gebruikers zorg je dat de workflow zo optimaal mogelijk wordt ingericht;
  • je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van ketentesten en de acceptatie van updates en wijzigingen;
  • als functioneel applicatiebeheerder neem je deel aan interne en regionale overleggen en adviseert de teammanager en het implementatie team over het gebruik en kansen die je ziet op andere vlakken voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van applicatie of koppeling met andere systemen of toepassingen;
  • je meldt problemen en knelpunten bij de leverancier en zorgt dat ze worden opgelost;
  • je zorgt voor de voorbereiding en in overleg met Centric en de andere gemeenten, organiseer je of geef je zelf gebruikerstrainingen en zorgt voor actuele documentatie, waaronder handleidingen.

Wie ben jij?