thumbnail

Projectmanager infrastructuur

Gemeente Overbetuwe

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

15-01-2022

Sluitingsdatum:

27-01-2022

Begindatum:

14-02-2022

Einddatum:

13-02-2023

Uren per week:

16
€ 95,00
16 Gelderland

Gemeente Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe telt ruim 48.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve gemeente. Wij zijn een betrouwbare partner met een duidelijke visie; we weten wat we willen. Daarbij werken we efficiënt, resultaatgericht en komen we onze afspraken na. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Wij realiseren ons daarbij dat wij deze samenwerking steeds vanuit een verschillende rol kunnen oppakken.

Het team Strategie en Projecten

Het team Strategie en Projecten maakt onderdeel uit van het Fysiek Domein en staat onder directe aansturing van de Domeinmanager. Het team bestaat uit ca. 35 medewerkers, zowel vast als tijdelijk. Strategie en Projecten geeft vorm aan de strategische beleidsontwikkeling op het fysieke domein en is verantwoordelijk voor de majeure ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Binnen het cluster Projecten zijn alle projecten ondergebracht die in het fysieke domein aan de orde zijn. Daarbij valt te denken aan gebiedsontwikkelingen in Oosterhout, Heteren, Elst en de Stationsomgeving in Elst, maar ook aan de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex (zwembad en sportfaciliteiten), multifunctionele accommodaties in verschillende kernen en grootschalige duurzaamheidsontwikkelingen (zonne- en windparken).

Projecten

  • De stationsomgeving Zetten-Andelst is een belangrijk OV knooppunt en is aan vernieuwing toe. Kaders en ambities voor kwaliteitsverbetering van de stationsomgeving zijn vastgesteld in de Gebiedsvisie Stationsomgeving Zetten-Andelst (2015). Fase 1 van de kwaliteitsverbetering betreft het deelproject herinrichting Stationsgebied Zetten-Andelst. Op basis van de gebiedsvisie is een voorstel uitgewerkt voor de herinrichting van de directe stationsomgeving en is subsidie van de Provincie Gelderland verkregen. Ook is hiervoor een projectopdracht opgesteld. De gebiedsvisie gaat over een groter gebied dan alleen de stationsomgeving. De focus ligt op de herinrichting van het stationsgebied, maar de mogelijkheden voor realisatie van de overige ambities uit de gebiedsvisie, waaronder een verbeterde langzaam verkeersverbinding naar Zetten, zijn ook onderdeel van het hoofdproject stationsomgeving Zetten-Andelst.
  • De Bemmelseweg/Kattenleger maakt onderdeel uit van een belangrijke fietsroute tussen Elst en Bemmel. Een knelpunt op deze route is de oversteek A325. De huidige inrichting van het viaduct over de A325 voldoet niet aan de gestelde inrichtingseisen voor een hoofdfietsroute. Met de realisatie van een fietsviaduct ontstaat er een veilige fietsroute.
    Voor de realisatie van de veilige fietsroute zal een deel van het aanliggende agrarische perceel verworven moeten worden. Dit gehele perceel kan ook een bijdrage leveren aan de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein ‘De Aam. Vandaar de keuze om beide onderdelen samen te voegen tot een project. De opdracht beperkt zich tot de definitiefase met betrekking tot de haalbaarheid.

De opdracht kan medio april eventueel worden uitgebreid met de ontwikkeling en inrichting van een plein in de omgeving van een MFC in een van de dorpskernen

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Je geeft leiding aan deze twee infra-projecten en bereidt besluitvorming voor om te komen tot realisatie.
  • Je onderhoudt de contacten met de betrokken partijen zoals Prorail, NS en de provincie en onderhandelt over overeenkomsten die in het kader van het project moeten worden gesloten. Dit doe je in samenwerking met een grondzakenjurist en onze adviseur en taxateur voor grondzaken.
  • Je bent intermediair namens de gemeente in de contacten tussen gemeente, voornoemde stakeholders, grondeigenaren, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden.
  • Je bent verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische kant van het project, de coördinatie en werkt hiervoor nauw samen met de projectteamleden en legt je verantwoording af aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever;
  • Je werkt nauw samen met de projectleiders van het Igenieursburea, waarin je eindverantwoordelijk bent voor het resultaat. Je fungeert daarin als opdrachtgever en stemt de werkzaamheden en het exacte takenpakket samen af.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager infrastructuur die deze organisatie zoekt?