thumbnail
thumbnail

Onafhankelijke procesbegeleider warmtetransitie - Overbetuwe

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
15 uur per week, startend met 8 uur per week Gelderland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 jan 2025

Uren per week:

15 uur per week, startend met 8 uur per week

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Startdatum onder voorbehoud

De startdatum is onder voorbehoud van een positieve beschikking van de provincie Gelderland op de in 2023 in te dienen subsidieaanvraag Wijk van de Toekomst. Indien de subsidiebeschikking negatief wordt beschikt, betekent dit dat de opdracht niet zal worden aangegaan. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Gemeente Overbetuwe heeft de ambitie om energieneutraal te worden in 2050, maar zo mogelijk eerder. De energietransitie in de gemeente Overbetuwe is gericht op het voorzien in de lokale energievraag (warmte, elektriciteit, mobiliteit) met bij voorkeur lokale bronnen. Waarbij de energietransitie wordt opgedeeld in Energiebesparing, Warmtetransitie, (grootschalige) hernieuwbare energie en Duurzame mobiliteit. Preventie vraagt om verandering van ons gedrag.
 

Binnen de gemeente Overbetuwe is hiermee concreet gestart in twee buurten. In beide buurten en door alle partners is de behoefte geuit om gezamenlijk concrete stappen vooruit te zetten. Hieruit is de bereidheid ontstaan om meer en nauwer samen te werken. Voor beide buurten wordt er een separaat proces gelopen, waarbij voor beide buurten wél één onafhankelijk procesbegeleider wordt gezocht.

Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Woningstichting Heteren is een sociale verhuurder. De Woningstichting staat dicht bij haar huurders. En zo draagt Woningstichting bij aan prettig wonen in de kernen door betaalbare en kwalitatief goede woningen in een dorpse omgeving.

Woningstichting Heteren is bij deze uitvraag betrokken vanwege haar woningbezit in Driel. De woningstichting wil in samenwerking met partners vervolgstappen bepalen in de verduurzaming.

Driel Duurzaam

Enkele jaren terug hebben de bewoners van Driel bij de enquête van het dorpsplatform ‘Samen Driel’  aangegeven met duurzaamheid en de energietransitie aan de slag te willen gaan. Daaruit is Driel Duurzaam opgericht. Het doel is het dorp duurzamer maken in brede zin, zoals bedoeld in de SDG’s. Voorbeelden hiervan zijn grootschalige energieopwek, organiseren van groene daken, verduurzaming van woningen, duurzame mobiliteit, sociale duurzaamheid en een energieneutrale toekomst.

Stichting Brienenshof Duurzaam

Stichting Brienenshof Duurzaam is opgericht op 15 november 2023. De stichting komt voor uit het Buurtinitiatief Brienenshof Duurzaam, dat eind 2021 van start ging. Vanuit de wijkagenda Elst-Oost is medio 2021 een groepje bewoners van de wijk Brienenshof gestart met een buurtinitiatief. De stichting heeft ten doel het bijdragen aan een duurzame en klimaatneutrale wijk Brienenshof te Elst en directe omgeving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting werkt aan de hand van de SDG-doelen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het uitvoeren en blijvend in gang houden van een proces met betrokken en relevante partijen gericht op het opstellen van een integraal transitieplan voor de verduurzaming van de wijk. Met een integraal transitieplan bedoelen we een plan met maatregelen gericht op het beperken van het fossiele energieverbruik van bestaande gebouwen. Én andere maatregelen om de wijk te verduurzamen, bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) mobiliteit, (ondergrondse) infrastructuur, herstructurering, biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid of sociale cohesie.

Wij verwachten de volgende concrete werkzaamheden voor de onafhankelijke procesbegeleider(s) :

 • Het behartigen van de belangen van alle samenwerkende partners individueel en collectief op basis van gelijkwaardigheid.

  • Waarbij in Driel gestart wordt met de partners: bewonersgroep Driel Duurzaam, Woonstichting Heteren en gemeente Overbetuwe.

  • Waarbij in Brienenshof e.o. gestart wordt met de partners Stichting Brienenshof Duurzaam en gemeente Overbetuwe.

  • Deze groepen kunnen in de toekomst uitgebreid worden met aanvullende partners.

 • Het opzetten van een samenwerkingsstructuur die past bij alle partijen

 • Het organiseren van voortgang gericht op het brede doel van een duurzaam Driel – focus Vogelbuurt e.o. en werkgebied duurzaam Brienenshof

 • het voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten en begeleiden van partners bij het oppakken van een eigen rol;

 • het bewaken van kwaliteit in uitvoering van de afspraken

 • Het opzetten en vervolgens uitvoeren van een plan van aanpak voor en door partners gericht op een warmteplan/wijkuitvoeringsplan;

  • Het leveren van bijdrage in uitvoering in activiteiten in het plan van aanpak, waaronder ook hele praktische activiteiten zoals het helpen bij activiteiten van partners, zoals het vergroten van bereik of het werken aandraagvlak;

 • Het opzetten van een gezamenlijke planning op de korte termijn en lange termijn, waarin concrete go / no-go momenten, een samenwerkingsovereenkomst en realisatietermijn zijn opgenomen

 • Het voorhouden van een kritische spiegel gericht op alle partners, mede gericht op het realiseren van de gezamenlijke planning.

 • Houdt contact met het projectteam over de vraag of ze inhoudelijk meekomen, of het tempo klopt.

 • Zorgt voor balans tussen deelnemers (dominante deelnemers dimmen, stillere deelnemers het woord geven, checken of wens/vraag van individu past bij wens van de groep).

 • Gaat effectief om met weerstand. 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Onafhankelijke procesbegeleider warmtetransitie - Overbetuwe die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.