thumbnail
interim directeur

gemeente Opsterland

Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag, Nederland

Financieel-administratief
Sluit over 16 dagen
Geen limieten
32-36 Friesland

Publicatiedatum:

28-07-2022

Sluitingsdatum:

26-08-2022

Begindatum:

12-09-2022

Einddatum:

30-12-2022

Uren per week:

32-36

Vanwege het vertrek van de gemeentesecretaris per 1 september as. en het doorschuiven van de huidige directeur naar die positie zijn we op zoek naar een interim directeur vanaf medio september  vooralsnog tot eind van het jaar. 

Opsterland ontwikkelt zich naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie: wendbaar en zelfbewust. Dat vraagt om een andere verhouding van de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur tot de samenleving. Dit vraagt veel van de managers en medewerkers in termen van houding, gedrag, werkwijzen en systemen. Eigenaarschap vinden we daarbij essentieel.

Het organisatieontwikkelingstraject vraagt van de directie bijzondere aandacht.
Spoor 1 en 2 (nieuwe leidinggevende structuur en teamindeling) hebben gestalte gekregen.  Spoor 3 is inmiddels opgestart: de cultuurverandering.  Teammanagers ontwikkelen zich verder en de ambtelijke organisatie krijgt nu trainingen om zich het gewenste gedrag en vaardigheden eigen te maken. We investeren in het professionaliseren van het bestuurlijk ambtelijk samenspel en zetten hierin de eerste stappen.   

  • Als interim directeur ben je lid van het tweehoofdig directieteam, samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
  • Je bent sparringpartner van het college/individuele portefeuillehouders;
  • Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van de interne organisatie en de verdere professionalisering van de (OWO) bedrijfsvoering;
  • Je formuleert, prioriteert en monitort, samen met de gemeentesecretaris , de realisatie van de concerndoelen en -opgaven en stuurt waar nodig bij;
  • Je geeft resultaatgericht en coachend leiding aan (een deel van) de teammanagers;
  • Samen met de gemeentesecretaris en de teammanagers vorm je het MT; 
  • Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de interim directeur die deze organisatie zoekt?