thumbnail
thumbnail

Projectmanager gemeentelijke "centrale huisvesting"

Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 135,00
circa 2.100 uren voor de duur van het project (geprognotiseerd tussen 2024-2028) Friesland

Begindatum:

15 apr 2024

Einddatum:

1 jan 2028

Uren per week:

circa 2.100 uren voor de duur van het project (geprognotiseerd tussen 2024-2028)

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Van de vier bouwdelen van het gemeentehuis in Dokkum is het eerste bouwdeel (werklocatie ambtenaren) gerevitaliseerd. Nu is de volgende stap aangebroken, de sloop, nieuw- en verbouw van een bouwdeel en de revitalisatie van de andere twee (rijksmonumentale) bouwdelen. De start van het project is april 2024.

Huisvesting:

In 2017 is begonnen met de eerste stappen om te komen tot de fusiegemeente Noardeast-Fryslân. In deze periode hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de huisvesting van medewerkers. Uit deze onderzoeken is gekomen dat alle medewerkers centraal gehuisvest worden in Dokkum; om hiermee ook het bestuur en de medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Dit heeft ook een aanpassing van de huisvesting tot gevolg, namelijk dat een ver- en nieuwbouw van de gemeentelijke gebouwen plaats dient te vinden. Naast de ver- en nieuwbouw is hierbij het werkplekconcept ‘activiteit gerelateerde werken/hybride werken’ ingevoerd. Met de afronding van de revitalisatie van het eerste bouwdeel (werklocatie ambtenaren), dient nu verdergegaan te worden met de uitvoering van de vervolgstappen. Het gaat hierbij om de sloop, ver-, en nieuwbouw van een pand (werk en bestuurscentrum) en de revitalisatie van de rijksmonumentale gebouwen.

Om ons hierbij te ondersteunen zijn we op zoek naar een projectmanager huisvesting.

Taken als projectmanager centrale huisvesting gedurende het project ‘centrale huisvesting’:

 • ondersteuning bij de projectfasen;

 • ondersteunen bij de voorbereidende fasen (waaronder het herijken van het Ruimtelijk en Functionele Programma van Eisen) en aanbestedingen (zoals architect, installatieadviseur, aannemer, installateur, vast maatwerk));

 • voorzitter bouw overleggen;

 • procesleider uitvoeringsperiode;

 • afstemming diverse disciplines/onderdelen, samenbrengen architect, installatie, aannemer et cetera.

 • coördineren/directievoering bouwproces gedurende de uitvoeringsperiode;

 • bouwtoezicht en controle (voortgangsrapportage);

 • bewaken van de planning;

 • controleren tekeningen;

 • afstemmen informatie en communicatie;

 • kwaliteitscontroles;

 • advisering stuurgroep;

 • agenda lid projectgroep.


 

Verantwoordelijkheden

Als projectmanager:

 • ben je verantwoordelijk voor het coördineren van het bouwproces conform het projectplan;

 • zorg je samen met de interne projectleider centrale huisvesting voor een juiste planning, realisatie en verantwoording over de voortgang en het budget;

 • verzorg je samen met de interne projectleider de overall projectorganisatie en communiceer je met de diverse stakeholders;

 • manage je samen met de interne projectleider de risico’s binnen het project.
   

De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 april 2024 tot en met 1 januari 2028 voor circa 2100 uren voor de duur van het project (geprognotiseerd tussen 2024-2028) inzetbaar. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. Daannaast dient kennis en ervaring aangetoond te worden door het aanleveren van referentieprojecten waaruit de gevraagde kennis en ervaring blijkt. Dit document bevat maximaal 5 A4.

je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding

je hebt aantoonbare ervaring ervaring als projectmanager in soortgelijke grote projecten

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen (en herijken) van een Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (huisvesting) bij gemeentelijke overheid

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met nieuw- en verbouw projecten bij gemeentelijke overheid

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met verbouw monumentale panden bij gemeentelijke overheid

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het politiek bestuurlijk speelveld binnen gemeentelijke overheid

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het ondersteunen bij aanbestedingen van architect/installatieadviseur/aannemer/installateur/interieurbouwer

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met directievoering;

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het toepassen van duurzaamheid en circulariteit in uitvraag voor aanbestedingen en nieuw- en verbouwproject

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met diverse bouworganisatievormen

je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de bouw en inrichting die passend is bij en ondersteunend aan het hybride werken

je hebt kennis van gemeentelijke organisaties (ook vanuit referentieprojecten)

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectmanager gemeentelijke "centrale huisvesting" die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.