thumbnail
Kwartiermaker project Welzijn-Zorg

gemeente Noardeast-Fryslan

Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum, Nederland

Overig
Sluit over 11 dagen
Geen limieten
24-32 Friesland

Publicatiedatum:

26-07-2022

Sluitingsdatum:

21-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24-32

De gemeente Noardeast-Fryslân wil inzetten op laagdrempelige preventieve zorg en begeleiding, door slimmere en betere verbindingen te maken tussen welzijn en zorg. De voormalige gemeenten Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel namen via een subsidieverlening diensten af van 2 welzijnsorganisaties in de regio. De welzijnsorganisaties voeren welzijns-zorgactiviteiten uit binnen de gemeente. De gemeente Noardeast-Fryslân wil naar één passende uitvoerende organisatievorm voor welzijns-zorgactiviteiten voor de gemeente. Dit betekent dat er opnieuw invulling wordt gegeven aan het brede welzijns-zorgbeleid, met een nieuw scenario voor één uitvoerende organisatievorm. Bijv. een netwerkorganisatie, een fusie tussen organisaties, een nieuwe stichting of organisatie etc.

Wij willen een kwartiermaker inhuren om een nieuw scenario te inventariseren en om over te adviseren. Om te komen tot een nieuw scenario gaat de kwartiermaker alle partijen die actief zijn op het brede welzijn-zorg terrein en welzijns-zorgtaken uitvoeren verkennen. Er zijn veel partijen binnen de gemeente die welzijn-zorgtaken uitvoeren en tegelijkertijd is het ambitieniveau hoog en is er sprake van nauwe samenhang tussen meerdere projecten. De gewenste verandering zal dan ook niet in één keer kunnen worden doorgevoerd. Dit project wordt daarom gefaseerd uitgezet.

Wij zoeken een kwartiermaker die uitvoering geeft aan de eerste fase ‘Verkenningsfase’ met de mogelijkheid tot verlenging voor de volgende fases. In de verkenningsfase verkent de kwartiermaker de partijen die welzijns-zorgtaken uitvoeren en maakt een verkenning van mogelijkheden voor een uitvoerende organisatievorm. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor verschillende resultaten in deze fase, hierbij te denken aan:

  • Plan van aanpak;
  • Een inventarisatie van stakeholders en een daarbij behorende stakeholder analyse;
  • Een analyse hoe één of meerdere scenario’s van een passende uitvoerende organisatievorm eruit kan zien;
  • Een advies over de voorkeursscenario inclusief de te nemen vervolgstappen, consequenties en communicatie;
  • Afstemming met gemeentelijk traject van nieuwe welzijns-zorgbeleidsnotitie.

Binnen dit project wordt er volgens een projectstructuur op basis van de principes van projectmatig werken gewerkt. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor een verdere invulling van de projectstructuur, bestaande uit een stuurgroep en verschillende werkgroepen. De kwartiermaker draagt zorg voor het betrekken en inzetten van de gemeentelijke organisatie en coördineert en bewaakt de voortgang van het proces. De kwartiermaker onderhoudt de relatie met het gemeentebestuur en adviseert hen pro-actief, wanneer dit nodig is. Daarnaast stemt de kwartiermaker regelmatig af met de beleidsmedewerkers, die betrokken zijn om te komen tot nieuw welzijns-zorgbeleidsnotitie (gemeentelijke taak) en de kwartiermakers/ projectleiders van andere projecten waar nauwe samenhang mee is. Ook is afstemming met andere gemeenten, met name gemeente Dantumadiel, van belang.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker project Welzijn-Zorg die deze organisatie zoekt?