thumbnail
thumbnail

Senior Technisch Projectleider Verkenningsfase Stationsgebied

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 150,00
18- 24 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

18- 24

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
Het stationsgebied Nijmegen verandert de komende jaren volledig. Het gebied wordt een bruisende en hoogwaardige verblijfsplek. We maken dit knooppunt toekomstbestendig; reizigers reizen gemakkelijk van en naar plaatsen in en buiten de regio. Een nieuwe entree aan de westzijde bedient de bewoners uit Nijmegen-West. En de centrumzijde van het station wordt vernieuwd voor voetganger, fietser en OV-reiziger. De nieuwe stationsomgeving biedt ruimte voor wonen, werken, reizen en ontspannen. Er komen 2000 woningen, een nieuw hotel, horeca, kantoren en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Gedurende de bouw zal er langdurige hinder zijn, maar uiteindelijk veranderen station en omgeving naar een toekomstbestendig geheel. 

Centrumzijde
Het Rijk, gemeente Nijmegen, ProRail, NS Stations en de provincie Gelderland voeren samen een verkenning uit naar de mogelijkheden om de centrumzijde van station Nijmegen klaar te maken voor de toekomst. Dit gaat over de stationshal, de busstations noord en zuid, de fietsenstallingen onder- en bovengronds, het voorplein en de verkeers- en looproutes voor en naar het station. We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen voor de knelpunten in het gebied en betrekken daarbij actief de omgeving. De verkenning wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit. Met dit besluit wordt een keuze gemaakt welke oplossingsrichtingen in een volgende fase worden uitgewerkt in een concreet ontwerp. 

Verkenningsfase
De kern van de verkenningsfase is dan ook om de oplossingsrichtingen breed te analyseren en inventariseren en deze te trechteren op basis van afwegingscriteria naar een voorkeursvariant/ oplossing. De opgave wordt integraal opgepakt om ervoor te zorgen dat alle assets en de herinrichting van de openbare ruimte goed op elkaar aan sluiten, goed functioneren en passen binnen o.a. de kaders van het KRK. Door de mogelijke oplossingsrichtingen te onderzoeken zowel ontwerptechnisch (fysieke scope) als financieel en de wijze waarop deze in de markt kunnen worden gezet, vormt deze informatie een basis om nadere afspraken over de projectscope vast te leggen in een bestuursovereenkomst. Daarbij is afgesproken dat er voor de centrumzijde niet volgens het spelregelkader van het BO MIRT gewerkt hoeft te worden maar wel volgens de bedoeling van het spelregelkader.

Voor de uitvoering van deze opgave is een projectorganisatie opgericht. Deze projectorganisatie wordt geleid door een projectleider van de gemeente Nijmegen. Het PMT (Projectmanagementteam Centrumzijde) bestaat uit vertegenwoordigers van IenW, ProRail, NS, Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen. Als ingehuurde Senior Technisch Projectleider ben je onderdeel van de projectorganisatie.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte uitbrengen op deze opdracht.

 • Je bouwt mee aan een multimediale hub die bereikbaarheid van Nijmegen versterkt, en je werkt mee aan grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven waar het prettig wonen en werken is;

 • Je werkt in opdracht van de projectleider centrumzijde van de gemeente Nijmegen;

 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van een ruimtelijk functioneel ontwerp en een getekend programma van eisen voor de scope van Centrumzijde (Stationshal, fietsenstalling, busstation inrichting openbare ruimte en snelfietsroute) en bijbehorend kostendossier;

 • Je geeft leiding aan het team vraagspecificatie waarin de inhoud, het omgevingsmanagement en de kostenengeneering vertegenwoordigd zijn;

 • Je adviseert het PMT centrumzijde;

 • Je rapporteert aan het PMT.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2024 tot en met 31-12-2024 voor 18- 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 1 jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

  (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)

 • Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo- niveau;

 • Aantoonbaar recente (sinds 2015) ervaring in het werken in een projectorganisatie met complexe projecten met uiteenlopende belangen;

 • Aantoonbaar meerjarige ervaring als technisch projectleider in een stationsomgeving met grootstedelijke ontwikkelopgaven;

 • Aantoonbaar ervaring in een interdisciplinair projectteam binnen een samenwerkingsverband met andere overheden en spoorse partijen.

Gunningscriteria

 • Ervaring met multidisciplinaire projectleiding in samenwerkingsverbanden met overheden en spoorse partijen. Geef 2 voorbeelden, elk overtuigend voorbeeld scoort 20%;

 • Kennis van civiel technische ruimtelijke inpassing incl ondergrondse infrastructuur;

 • Geef 2 voorbeelden van je rol als Senior Technisch Projectleider bij de verkennings- en planfase bij complexe ruimtelijke opgaven binnen een stationsgebied; 1 overtuigend voorbeeld scoort 15%, 2 scoren 40%;

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Senior Technisch Projectleider Verkenningsfase Stationsgebied die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.