thumbnail
thumbnail

Projectassistent Stationsdistrict Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Sluit over 16 dagen
€ 85,00
24 Gelderland

Begindatum:

1 sept 2022

Einddatum:

31 aug 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

10 jul 2024

Omschrijving van de opdracht
Het gebied rondom Station Nijmegen ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. De projectorganisatie Stationsdistrict staat hiervoor aan de lat en heeft extra versterking nodig in de ondersteuning. Bureau Projectmanagement van de afdeling Stadsrealisatie zoekt een ervaren Projectassistent voor de projectbeheersing.

Als Projectassistent werk je in een dynamische en politieke omgeving aan een maatschappelijk relevante opgave. Het doel van je functie is het zelfstandig ondersteunen en ontzorgen van het projectmanagement om het beoogde resultaat te bereiken door te controleren/bewaken, signaleren en organiseren. Je ondersteunt leden van het projectmanagementteam, projectmanagers en projectleiders en onderhoudt contact met alle betrokkenen, zodat het project gestructureerd en soepel verloopt. Je biedt zowel uitvoerende als inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast zorg je voor projectbeheersing en borging van de kwaliteit.

Het project in het kort
Bij het station komen extra sporen en een extra perron, een nieuwe westentree en ook het stationsgebouw wordt aangepakt. Aan de centrumzijde komen betere voorzieningen voor buspassagiers, betere infrastructuur, inrichting openbare ruimte en betere fietsenstallingen. In de hele stationsomgeving zijn 2.000 woningen gepland. Het totale project is naar verwachting in 2030 klaar.

De uitvoering van deze opgave is in handen van een gemeentelijke projectorganisatie, geleid door een MT bestaande uit een gebiedsmanager, projectontwikkelaar centrumkwartier, projectontwikkelaar westerkwartier, projectmanager BO-MIRT, technisch projectmanager, projectmanager projectbeheersing, strategisch omgevingsmanager en strategisch stedebouwkundige. Vanuit het MT en de verschillende teams wordt regie gevoerd op de gehele integrale gebiedsopgave en de samenwerking met de stakeholders en bewoners. Jij als projectassistent zal samen met andere projectassistenten de projecten ondersteunen.

Verantwoordelijkheden
Onder verantwoordelijkheid van de projectleiders voer je zelfstandig taken en werkzaamheden uit binnen de projecten;

 • Je verzamelt, beheert, bewerkt en verwerkt projectinformatie.

 • Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en actiepuntenlijsten en verzorgt het agendabeheer.

 • Je zoekt, samen met de projectmanager Hoog Frequent Spoor, (pro-) actief afstemming met de verschillende stakeholders en zorgt dat gemaakte afspraken opvolging krijgen.

 • Het organiseren van (informatie-)bijeenkomsten en (participatie)activiteiten spelen een belangrijke rol in het proces. Je organiseert deze samen met de projectleider en de omgevingsmanager.

 • Je zorgt voor de planning, voorbereiding en verslaglegging van (bestuurlijke) overleggen.

 • Je vraagt in opdracht van het projectteam offertes aan, verzorgt de administratie van alle beheersaspecten en de opdrachtverlening aan derden.

 • Je ondersteunt bij het opstellen van relevante notities, rapportages- en evaluaties.

 • Je zorgt dat alle relevante administratie op een correcte wijze in archiefsysteem CorsaNxT en documentmanagement systeem SharePoint komt.

 • Je bent in ieder geval op maandag en vrijdag aanwezig op het projectkantoor en bent verder flexibel in je werktijden. Dat betekent dat je zo nu en dan ook in de avonduren beschikbaar moet zijn voor bijvoorbeeld informatieavonden.

 • Je maakt onderdeel uit van het Project Management Office en hierbinnen vervang je je naaste collega’s.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-09-2024, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 31-08-2025 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)bruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

 • Aantoonbaar door opleiding en/of werkervaring hbo- niveau;

 • Je hebt kennis en ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen en kantoorautomatisering waaronder Microsoft Office 365;

 • Je bent flexibel in je werktijden. Dat betekent dat je ook, in de avonduren beschikbaar moet zijn voor, veelal vooraf ingeplande, bijvoorbeeld informatieavonden;

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring sinds 2018 met het bieden van projectmatige en/of administratieve ondersteuning;

Wensen

 • Ervaring met het werken in projecten in het ruimtelijk domein; =/> 1 jaar is 25%, > 2 jaar is 50% (50%)

 • Ervaring met CorsaNxT; tot 1 jaar is 30%, meer dan 1 jaar is 50% (50%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectassistent Stationsdistrict Nijmegen die deze organisatie zoekt?