thumbnail
thumbnail
Procesbegeleider Warmtenet Dukenburg

Gemeente Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Sluit over 9 dagen
€ 175,00
gemiddeld 8 uur per week Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

gemiddeld 8 uur per week

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Op 08-03-2023 heeft de Raad het ingaan van de volgende fase van ontwerp naar ontwikkelfase in het project goedgekeurd. De Intentieovereenkomst tussen partijen zal een dezer weken getekend worden.

  1. Samenwerkingsovereenkomst projectorganisatie met alle betrokken partijen (Q2 2023)
  2. Samenwerkingsovereenkomst met partijen die warmtebedrijf oprichten (Q1 2024)
  3. Oprichtingsbesluit (FID) met partijen die warmtebedrijf oprichten (Q2 2025)

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte indienen op deze opdracht.

  1. Procesbegeleiding betrokken partijen (12 uur p/maand): omdat het project met diverse stakeholders opgezet wordt is het cruciaal om een onafhankelijke begeleider te hebben voor dat proces. Als gemeente zijn we één van deze stakeholders en kunnen deze rol daarom niet zelf vervullen. De procesbegeleider staat in nauw contact met alle stakeholders om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen zo goed mogelijk samengaan, in het belang van de voortgang van het project.
  2. Tweewekelijkse KTO overleggen inclusief voorbereiding en uitwerking (6 uur p/maand): de procesbegeleider zit de diverse overleggen voor, verzorgt de agenda en de verslaglegging. Het KTO (Kern Team Overleg) vindt twee keer per maand plaats, hierin hebben vertegenwoordigers van alle stakeholders zitting. Diverse acties die uit dit overleg komen worden door de onafhankelijke procesbegeleider uitgevoerd.
  3. Wekelijkse overleggen inloopoplossingen (4 uur p/maand): omdat een aantal woningcorporaties een renovatieopgave heeft die eerdere vervanging van de warmtevoorziening vraagt, is er een werkgroep opgezet om deze inloopoplossingen te realiseren. Deze oplossingen zijn erg belangrijk voor het warmtenet. Om de toekomstige belangen van het aan te leggen warmtenet nu al goed te borgen is de onafhankelijke procesbegeleider ook in dit proces belangrijk.
  4. Ondersteuning in rolneming en businesscase (4 uur p/maand): de businesscase is steeds aan verandering onderhevig door veranderende omstandigheden. Hiervoor is de expertise benodigd van de procesbegeleider die hierin kan adviseren én anderen vanuit zijn organisatie met specifieke expertise kan inschakelen. Dit geldt ook voor de rolneming van de diverse partijen in het op te richten warmtebedrijf.
  5. Kwartaallijkse bestuurlijke overleggen inclusief voorbereiding en uitwerking (2 uur p/maand): ieder kwartaal vindt er een bestuurlijk overleg plaats, wat door de procesbegeleider wordt voorbereid en voorgezeten.
  6. Overige overleggen en acties (4 uur p/maand): naast de bovenstaande activiteiten zullen er diverse vragen te beantwoorden zijn gedurende iedere maand.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Procesbegeleider Warmtenet Dukenburg die deze organisatie zoekt?