thumbnail
thumbnail

Procesbegeleider Warmtenet Dukenburg

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 175,00
gemiddeld 8 uur per week Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

gemiddeld 8 uur per week

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
Op 08-03-2023 heeft de Raad het ingaan van de volgende fase van ontwerp naar ontwikkelfase in het project goedgekeurd. De Intentieovereenkomst tussen partijen zal een dezer weken getekend worden.

 1. Samenwerkingsovereenkomst projectorganisatie met alle betrokken partijen (Q2 2023)

 2. Samenwerkingsovereenkomst met partijen die warmtebedrijf oprichten (Q1 2024)

 3. Oprichtingsbesluit (FID) met partijen die warmtebedrijf oprichten (Q2 2025)

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte indienen op deze opdracht.

 1. Procesbegeleiding betrokken partijen (12 uur p/maand): omdat het project met diverse stakeholders opgezet wordt is het cruciaal om een onafhankelijke begeleider te hebben voor dat proces. Als gemeente zijn we één van deze stakeholders en kunnen deze rol daarom niet zelf vervullen. De procesbegeleider staat in nauw contact met alle stakeholders om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen zo goed mogelijk samengaan, in het belang van de voortgang van het project.

 2. Tweewekelijkse KTO overleggen inclusief voorbereiding en uitwerking (6 uur p/maand): de procesbegeleider zit de diverse overleggen voor, verzorgt de agenda en de verslaglegging. Het KTO (Kern Team Overleg) vindt twee keer per maand plaats, hierin hebben vertegenwoordigers van alle stakeholders zitting. Diverse acties die uit dit overleg komen worden door de onafhankelijke procesbegeleider uitgevoerd.

 3. Wekelijkse overleggen inloopoplossingen (4 uur p/maand): omdat een aantal woningcorporaties een renovatieopgave heeft die eerdere vervanging van de warmtevoorziening vraagt, is er een werkgroep opgezet om deze inloopoplossingen te realiseren. Deze oplossingen zijn erg belangrijk voor het warmtenet. Om de toekomstige belangen van het aan te leggen warmtenet nu al goed te borgen is de onafhankelijke procesbegeleider ook in dit proces belangrijk.

 4. Ondersteuning in rolneming en businesscase (4 uur p/maand): de businesscase is steeds aan verandering onderhevig door veranderende omstandigheden. Hiervoor is de expertise benodigd van de procesbegeleider die hierin kan adviseren én anderen vanuit zijn organisatie met specifieke expertise kan inschakelen. Dit geldt ook voor de rolneming van de diverse partijen in het op te richten warmtebedrijf.

 5. Kwartaallijkse bestuurlijke overleggen inclusief voorbereiding en uitwerking (2 uur p/maand): ieder kwartaal vindt er een bestuurlijk overleg plaats, wat door de procesbegeleider wordt voorbereid en voorgezeten.

 6. Overige overleggen en acties (4 uur p/maand): naast de bovenstaande activiteiten zullen er diverse vragen te beantwoorden zijn gedurende iedere maand.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-07-2023, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 30-06-2024 voor gemiddeld 8 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 1 jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

 • Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo- niveau;

 • Minimaal 5 jaar ervaring sinds 2017 in een soortgelijke rol met warmtetransities;

 • Minimaal 5 jaar ervaring sinds 2017 in een soortgelijke rol bij een overheidsorganisatie;

 • Minimaal 5 jaar ervaring sinds 2017 met kostenanalyse en financiële consequenties van collectieve warmtenetten;

Gunningscriteria

 • Aantoonbaar werkervaring met het onderhouden van een netwerk tussen de warmtesector en gemeentelijke overheden;

 • Aantoonbaar werkervaring met het onderhouden van een netwerk binnen de warmte sector;

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesbegeleider Warmtenet Dukenburg die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.