thumbnail
thumbnail
W2023-01 Senior projectleider vastgoedbeheer

Gemeente Meierijstad

Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
150
16 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

15-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

De gemeente wil meer zicht op de vastgoedportefeuille vanuit het perspectief van gebruik en beheer. Bestuurlijk zijn er wensen om het gebruik en beheer door te ontwikkelen richting een informatiegestuurde exploitatie.

Het project, waarvoor wij een ervaren projectleider zoeken,  moet leiden tot een voorstel op basis waarvan gekomen kan worden tot:

  1. Een optimaal gebruik van de gemeentelijke accommodaties
  2. Een optimale beheerstructuur die daarbij past
  3. Een advies over de vraag hoe de vastgoedfunctie hiervoor het beate georganiseerd kan worden

Het resultaat van dit project is:

  1. Zicht op alle gemeentelijke accommodaties

  2. Het gebruik daarvan

  3. De mogelijkheden om het gebruik te optimaliseren door versterking van bestuurlijk gewenste nieuwe ontwikkelingen 

             - versterken inloopvoorzieningen
             - versterken combinatie wonen, welzijn, zorg
             - versterken gebruik wijk- en gemeenschapshuizen
             - versterken beheerorganisatie wijk- en gemeenschapshuizen
             - samenwerking/programmering podiumkunsten
             - het meer zichtbaar maken van de gemeentelijke kunstcollectie
             - eventueel kostenreductie/kostendekking door slimme samenwerkingsverbanden
                of herbestemmen accommodaties
             - een visie hoe we invulling geven aan de uitkomsten van de vitaliteitsscan wijk- en gemeenschapshuizen   

   4. Zicht op de huidige beheerorganisatie(s)
   5. Een advies voor een optimale beheersituatie passend bij de inhoudelijke doelstellingen ad 1 t/m 3. Het technisch
       beheer (duurzaam bouwkundig en installatietechnisch onderhoud) valt buiten de scope van deze opdracht 
   6. Een advies over de vraag hoe de vastgoedfunctie hiervoor het beste georganiseerd kan worden


Kandidaatomschrijving

We verwachten dat de projectleider beschikt over een HBO of academisch niveau en ruime meerjarige ervaring heeft met vergelijkbare vastgoed gerelateerde opdrachten waarbij gevraagd wordt te adviseren vanuit een brede scope met betrekking tot optimaal gebruik en bijbehorende beheerstructuur.

Kandidaat heeft een VOG die niet ouder is dan 3 maanden.
Kandidaat zorgt zelf voor laptop en telefoon.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 december tussen 9.00 uur en  12.00 uur.
Het zou fijn zijn als je hier hier rekening mee wil houden.

Dienstencategorie

Andere diensten

CPV code

75000000-6 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de W2023-01 Senior projectleider vastgoedbeheer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.