thumbnail
thumbnail

Integraal Consulent

Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Begindatum:

6 feb 2023

Einddatum:

31 jul 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

19 jan 2023

Integraal Consulent (accent WMO)

Algemene informatie
Bij ons werk je samen met en voor de samenleving. Kom je bij ons werken dan zet jij je elke dag in voor de inwoners, ondernemers en instellingen van de prachtige dorpen Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel. Wij hebben daarbij het uitgangspunt dat de samenleving als eerste aan zet is (eigen kracht) en wij dat als gemeente faciliteren. Je zorgt er samen met jouw collega’s voor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn richting onze inwoners. Onze kernwaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid, flexibel en verbonden. We zoeken collega’s die oog en oor hebben voor de maatschappij en voor elkaar, en voor wie deze kernwoorden een uitdaging zijn.

Functie-informatie Integraal Consulent (WMO) team zorg
Als integraal consulent maak je deel uit van team zorg. Je vervult een regisseursfunctie met aandachtsgebied WMO gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één regisseur en zet je in op een integrale benadering van de situatie. Dit vergt een uitgebreide en actuele kennis van de ontwikkelingen binnen de wetgeving van het sociale domein en de aangrenzende wetgeving. Je werkt intensief samen met je collega’s (organisatie breed) en neemt deel aan een integraal toegangsteam (werk, inkomen, jeugd & zorg). Voor de cliënt ben je de spin-in-het-web: Je verstrekt informatie, geeft voorlichting en advies aan cliënten over de mogelijkheden, vanuit de visie zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We werken vanuit de bedoeling, de zelfredzaamheid van de inwoner en zijn/haar netwerk is in je handelen het uitgangspunt.

Belangrijkste taken

 • Doet integraal onderzoek naar de situatie van cliënt, gezinssituatie, (inzet) sociaal netwerk, en algemene (gebruikelijke) voorzieningen. Doet onderzoek naar de mogelijkheden van de cliënt. Dit gebeurt door middel van het voeren van een zogenaamd “keukentafelgesprek” met cliënt, mantelzorgers/sociaal netwerk en eventueel betrokken professionals.

 • Beoordeelt op basis van het onderzoek of inzet van een maatwerkvoorziening noodzakelijk is.

 • Onderzoekt welke maatwerkvoorzieningen passend zijn, afgestemd op de wensen en behoeften van cliënt én passend binnen de wetgeving, de gemeentelijke verordening, besluit en beleidsregels.

 • Voert overleg met diverse instanties over maatwerkvoorzieningen, resultaten, kosten, specificaties, levertijden, garanties etc.

 • Toetst binnengekomen offertes. Dit om tot de keuze voor de goedkoopste, adequate maatwerkvoorzieningen te komen. Bespreekt met de aanbieders vergoedingen en vraagt informatie op.

 • Vraagt zo nodig extern advies ter toetsing van de noodzakelijkheid bij grotere voorzieningen of als de medische noodzaak door consulent niet vast te stellen is.

 • Informeert de cliënt over het besluit (zowel positief als negatief).

 • Is als regisseur verantwoordelijk voor het beheren van een eigen caseload.

 • Stelt ondersteuningsplannen op en stelt deze bij n.a.v. evaluatiemomenten. Zorgt dat de hulpverlening rondom een cliënt of gezin op elkaar afgestemd is.

 • Neemt actief deel aan casuïstiekbesprekingen en multidisciplinair overleg.

 • Neemt actief deel aan het toegangsteam, waar alle vragen (digitaal, telefonisch en fysiek) binnenkomen.

 • Heeft een actieve rol in het signaleren van knelpunten en verbeteren van de dienstverlening aan de cliënt. Hieronder valt bijvoorbeeld het meedenken en adviseren over het gemeentelijk beleid en het signaleren van fraude. • Heeft een adviserende rol bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau

 • Kennis van en ervaring met de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

 • Kennis van geautomatiseerde systemen, bij voorkeur Suite (SSR/SSD)

 • Besluitvaardig

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 • Kennis van de sociale kaart van Twente

 • Een professionele basishouding die erop gericht is om de krachten van de cliënt te versterken en het netwerk rondom de cliënt te activeren, waarbij gewerkt wordt vanuit onze kernwaarden; vertrouwen, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en verbinding.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Integraal Consulent die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.