thumbnail
thumbnail

Projectleider Implementatie Versterking Sociale Basis

Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ Bemmel, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 119,00
16-24 uur Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 mrt 2025

Uren per week:

16-24 uur

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Omschrijving van de opdracht

Aanleiding 

In maart 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard de Contourennota Versterking Sociale Basis vastgesteld. Deze contourennota geeft een schets van de ontwikkeling die we in Lingewaard willen maken in de sociale basis. Op 1 januari 2026 is binnen het sociaal domein van de gemeente Lingewaard een opdrachtnemer actief met de aanbestede opdracht ‘Versterking Sociale Basis’. In deze opdracht gaan taken belegd worden die momenteel door welzijnsorganisaties en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Lingewaard worden uitgevoerd. 

Het outsourcen van taken buiten de organisatie van de gemeentelijk Lingewaard heeft effect op de gehele organisatie, en betekent een grote verandering voor de manier waarop het sociaal domein momenteel is georganiseerd. Daarnaast betekent deze beweging een (her-)overweging van de wijze waarop het sociaal domein binnen de gemeente Lingewaard momenteel is ingericht. 

Projectstructuur Sociale Basis 
De Versterking Sociale Basis pakken we projectmatige aanpak aan. Binnen dit project vallen alle activiteiten die voortkomen uit aanbesteding van de opdracht Versterking Sociale Basis. We benaderen de opgave integraal, waardoor we zorgen voor overzicht, samenhang en doelgerichtheid. Extra aandacht, sturing, prioritering en focus is nodig, omdat we anders het risico lopen de doelen niet te realiseren. De aansturing van de samenhang tussen de deelprojecten en het realiseren van de gezamenlijke doelen is de verantwoordelijkheid van de interne projectleider Versterking Sociale Basis. Deze vervult ook de rol van opdrachtnemer.  

Het project Versterking Sociale Basis is onderverdeel in twee deelprojecten met elk zijn eigen resultaat, namelijk het project Inkoop Versterking Sociale Basis en het project Implementatie Sociale Basis.  Elk project kent een verantwoordelijk projectleider en worden aangestuurd door de projectleider Versterking Sociale Basis die de samenhang tussen de deelprojecten en het realiseren van de gezamenlijke doelen bewaakt. 

Functieomschrijving Projectleider Implementatie 
Voor regievoering op de organisatorische en personele aspecten van de implementatie van de aanbestede opdracht Versterking Sociale Basis, zijn we op zoek naar een ervaren projectleider. Als projectleider ben je resultaatverantwoordelijk om als eerste te komen tot een projectplan voor de voorbereiding van de Implementatie.  En daarna verantwoordelijk voor de realisatie van het projectplan om een passende organisatie en implementatie voor te bereiden, aansluitend op de vorm en functies in de sociale basis.  

Verantwoordelijkheden
Je geeft leiding aan een projectteam bestaande uit in ieder geval een P&O adviseur, informatiemanager, financiële adviseur en een communicatieadviseur. Je bent een verbinder die makkelijk beweegt binnen een organisatie, zowel op bestuurlijk als op medewerkers niveau. In verschillende werkgroepen wordt onder jouw leiding uitvoering gegeven aanen houd je je bezig met onder andere:   

 • de voorbereiding van de organisatorische en personele aspecten van het projectplan, zoals gevolgen voor processen, ICT, taken en rollen, organisatiestructuur, formatie, informatievoorziening, etc.   

 • Je bent de gespreks- en sparringpartner van de verantwoordelijk projectleider Versterking Sociale Basis en ambtelijk opdrachtgever; 

 • Je zorgt er met je projectteam voor dat de resultaten binnen de daarvoor gestelde kaders en opgestelde planning worden uitgevoerd. Daarin begrepen het medezeggenschapstraject naar OR en Lokaal Overleg.  Jouw rol is het begeleiden van het besluitvormingstraject personele en organisatorische kwesties richting managementteam Sociaal Domein, stuurgroep en het college van B&W; 

 • Zorgdragen voor het adviestraject richting de ondernemingsraad.; 

 • Zorgdragen voor het opstellen van het sociaal plan en bespreken met Lokaal overleg;  

 • organiseert medewerkersbijeenkomsten en communicatie over de reorganisatie; 

 • je legt verantwoording af aan de projectleider sociale basis. 

Eisen

 • De kandidaat is zo spoedig mogelijk inzetbaar tot 1 maart 2025 voor 16 tot 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd tot 1 januari 2026 of zoveel langer in overleg.

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met/als projectleider van reorganisatietrajecten met organisatorische (processen, systemen) en personele consequenties en medezeggenschapstrajecten. Dit moet blijken uit het CV

 • Minimaal 2 reorganisatietrajecten binnen overheidsorganisaties die tot een goed einde zijn gebracht. Via referenties aantoonbaar op het CV.

Wensen

 • ervaring in het leiden van reorganisaties als projectleider (30%)

 • ervaring met reorganisaties binnen een overheidsinstantie (40%)

 • Ervaring met het vormgeven van de sociale basis binnen het sociaal domein (30%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Implementatie Versterking Sociale Basis die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.