thumbnail
thumbnail

Projectleider Omgevingsvisie

Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
140
20-24 Zuid-Holland

Begindatum:

5 aug 2024

Einddatum:

5 aug 2025

Uren per week:

20-24

Publicatiedatum:

9 jul 2024

De Opdracht
De gemeente Leiderdorp is op zoek naar een inhoudelijke projectleider voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Ben jij geïnteresseerd om met een leuke groep collega’s te werken aan de toekomst van Leiderdorp? Ben jij een proactieve projectleider, die goed sturing kan geven en goed kan samenwerken? Heb je ervaring met participatieve trajecten om te komen tot een Omgevingsvisie? Heb je ervaring met het regisseren van complexe processen met de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het uitvoeren van de opdracht gebeurt onder sturing van de ambtelijk opdrachtgever en een bestuurlijk opdrachtgever.

 • Regie voeren op het proces om te komen Omgevingsvisie voor de gemeente Leiderdorp.

 • In nauwe samenwerking met het geselecteerde externe bureau zorgdragen voor een inhoudelijk gedragen Omgevingsvisie;

 • Bevorderen van het proces om indien nodig te komen tot specifieke programma’s en het doen van voorstellen wat in dit kerninstrument moet worden geregeld;

 • Leiding geven aan het team van medewerkers dat betrokken is bij het opstellen van de Omgevingsvisie, maar zeker ook zelf de handen uit de mouwen steken;

 • Het in afstemming met de deelprogrammaverantwoordelijken zorgdragen voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet;

 • Afstemming met mede RO-collega’s van de gemeente om de implementatie van de omgevingswet verder te brengen en de aspecten van de omgevingsvisie goed kunnen gaan landen in het omgevingsplan;

 • Het actief betrekken van inwoners, de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, ketenpartners en medeoverheden;

 • Contacten onderhouden met RO-collega’s in de regio en van de Provincie;

 • Het opzetten van de intake/omgevingstafel.

Je geeft sturing aan het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie, waarbij ook andere medewerkers maar ook onze ketenpartners betrokken zijn. Je brengt belangen, standpunten en inbreng van diverse disciplines samen en stuurt op een gemeenschappelijk resultaat. Je stuurt een extern bureau aan die het omgevingsplan opstelt. Je informeert ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers over de voortgang en bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor. Het eindproduct dat je oplevert is een Omgevingsvisie inclusief een advies aan de raad dat in ieder geval ingaat op de resultaten van het participatieproces. Je evalueert de gekozen werkwijze, trekt lessen voor de gemeentelijke organisatie en levert waar nodig via de Omgevingsvisie een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet in Leiderdorp

Zorgdragen voor een zorgvuldig participatieproces voor de Omgevingsvisie; Aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkelingen en processen in de regio en op Provinciaal niveau bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige Omgevingsvisie, die aansluit op de ambities en het profiel van de gemeente Leiderdorp; Het ontwikkelen en organiseren van de intake/omgevingstafel en zorgdragen voor een eerste implementatie ervan. De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.

Eisen

 • Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van de omgevingswet en het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie met een extern bureau.

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider/adviseur ruimtelijke ordening.

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding.

Wensen

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief (35/100 punten)
  Inschrijver dient een CV en Motivatiebrief te overleggen, waarin de opleiding(en), werkervaring en toelichting van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • Communicatieve vaardigheid in woord en schrift; Je hebt het vermogen je boodschap duidelijk en doeltreffend over te brengen, hebt een open houding als het gaat om de belangen van stakeholders in het proces en weet het bestuurlijk besluitvormingsproces goed op papier te zetten. Je hebt daarbij ruime ervaring met participatietrajecten.

  • Analytisch vermogen; Je bent in staat om de verschillende ruimtelijke vraagstukken van verschillende invalshoeken kunt bekijken, snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden, kritisch mee te denken en overziet de consequenties van de keuzes die gemaakt worden en adviseert hierop.

  • Omgevingsbewustzijn; Je bent je tijdens het proces bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren die het proces en het resultaat van het project kunnen beïnvloeden. Je hebt een ruime ervaring met politiek gevoelige dossiers.

  • Samenwerking; Samenwerking is van groot belang om te komen tot een goede omgevingsvisie, met collega’s, onze ketenpartners maar ook met bewoners en maatschappelijke organisaties. Het samenwerken gaat ook om motiveren, verbinding aangaan, prettig in de omgang zijn en hulpvaardig.

  • Politie bestuurlijke sensitiviteit; Je hebt de vaardigheid om de politieke en bestuurlijke belangen te herkennen en er effectief op te reageren. Je hebt ruime ervaring in een politiek- bestuurlijke omgeving.

 • Subgunningscriterium 2 Gesprek (50/100 punten)
  De kandidaat wordt voor het gesprek uitgenodigd wanneer deze is beoordeeld met een “8” of hoger voor subgunningscriterium 1. CV en motivatiebrief. De aanbestedende dienst wenst in het gesprek in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.

 • Subgunningscriterium 3 Prijs (15/100 punten)
  Voor deze uitvraag geldt een plafond bedrag van €140,-(uurtarief) excl. Btw en inclusief salariskosten, sociale lasten, algemene kosten, reis- en verblijfkosten en de kosten voor hulpmiddelen die noodzakelijke zijn bij de uitvoering van de opdracht. Inschrijving boven dit bedrag worden terzijde gelegd. Het uurtarief dient uitsluitend vermeld te worden op het offerte/prijs-formulier. Het is niet toegestaan om het tarief te vermelden op andere documenten zoals het CV en de Motivatiebrief. Uw inschrijving kan dan ter zijde worden gelegd.

  Score prijs
  De Inschrijver waarvan het uurtarief het laagst is, krijgt het maximale aantal punten. De overige Inschrijvers krijgen een score naar rato volgens de formule: Laagste uurtarief/uurtarief Inschrijver * (maximaal aantal punten) = score prijs. De score wordt afgerond op maximaal 2 decimalen achter de komma.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectleider Omgevingsvisie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.