thumbnail
thumbnail

DAS5.2024-34 programma coördinator regionale energiestrategie

Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
24 Zuid-Holland

Begindatum:

2 aug 2024

Einddatum:

2 aug 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Omschrijving van de opdracht
In de regio Holland Rijnland werken de overheden gezamenlijk aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen: een energie neutrale regio in 2050. Hiervoor is in september 2017 eerst een energieakkoord gesloten en later (juni 2021) een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. Partners bouwen daarnaast van onderaf hun ambities op en uit tot volwaardige actieprogramma’s buiten.

RES Holland Rijnland is een samenwerking tussen de dertien gemeenten binnen Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en netbeheerder Liander. De uitvoering van de RES ligt bij de individuele samenwerkingspartners. Daarnaast is er eind 2021 een Ondersteuningsprogramma RES opgesteld. Van daaruit is binnen verschillende uitvoeringlijnen gewerkt aan de uitvoering van de RES.Denk daarbij aan thema’s als zon op dak, duurzame mobiliteit, warmte, duurzame opwek van elektriciteit (DOE). Bij elk van deze lijnen hoort een ambtelijke werkgroep, aangestuurd door een (externe) trekker. Het gehele programma wordt aangestuurd door een programma-coördinator en ondersteund door een programma secretaris en stuurt een programmateam aan met daarin de trekkers van de uitvoeringslijnen en een procesadviseur. Het Ondersteuningsprogramma is onlangs herijkt, waardoor er accentverschillen zijn ontstaan. Daarnaast vragen warmte en de beschikbare netcapaciteit steeds meer aandacht van de regio. En, gezien de herijking, zijn enkele taskforces aan het team toegevoegd. We zoeken een enthousiaste doortastende coördinator voor dit team, tevens trekker en ambtelijk boegbeeld van de RES Holland Rijnland, en tot slot het aanspreekpunt voor bestuurders.

Het RES team valt organiek onder Holland Rijnland, maar faciliteert de partners in de RES. Dat wil zeggen dat de partners elk hun eigen besluitvorming kennen, het RES team faciliteert dat voor de partners. Voor de komende jaren is na een herijking een dedicated team beschikbaar die de RES partners ondersteunt in haar activiteiten in de energietransitie.

Je coördineert de werkzaamheden van het RES team en je zorgt voor koers van de activiteiten. Je enthousiasmeert en daagt je RES team uit om de energietransitie in de regio tot een succes te maken. Dat betekent dat je snapt welke uitdagingen er liggen in de energietransitie, zowel vanuit de inhoud geredeneerd, als vanuit de uitdagingen die er in het politiek-bestuurlijke als maatschappelijke veld op tafel liggen. Daarmee ben je ook het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de bestuurlijke RES trekker Holland Rijnland, tevens lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, en andere bestuurders van de RES partners. Met de bestuurlijke RES trekker Holland Rijnland geef je vorm aan de koers van de energietransitie in de regio. M.a.w. je coördineert de RES activiteiten, je enthousiasmeert en daagt uit, je managet je RES programma, maar je beweegt je ook gemakkelijk binnen een uitdagende politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context.

Bewezen kennis en kunde van het vehikel RES, en de energietransitie, zijn belangrijke voorwaarden. Als ook bewezen ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Je weet draagvlak te creëren voor de voorstellen die je RES team maakt, en je hebt bewezen kwaliteiten op de beheersing van je programma. Kennis over en relevante netwerken in de regio Holland Rijnland vormen een belangrijke pre.

Eisen

 • Minimaal 2 jaar ervaring als programma coördinator, bij voorkeur binnen de energietransitie

 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen een gemeentelijke organisatie in verschillende rollen

 • Ervaring als coördinator, project- en/of procesmanager binnen complexe bestuurlijke en maatschappelijk omgevingen met complexe opgaven, bij voorkeur binnen de energietransitie

 • Kennis van de regio Holland Rijnland, bij voorkeur met een aantoonbaar relevant netwerk op zowel bestuurlijk als strategisch niveau

Wensen

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief (35/100 punten)
  Inschrijver dient een CV en Motivatiebrief te overleggen, waarin de opleiding(en), werkervaring en toelichting van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • Minimaal HBO/WO niveau

  • Aantoonbare kennis van en ervaring in de energietransitie in verschillende rollen

  • Kennis en kunde van de regio Holland Rijnland met een aantoonbaar netwerk binnen de relevante organisaties en RES partners Holland Rijnland

  • Aantoonbare ervaring in het managen van een complex onderwerp/materie te midden van een uitdagende politiek-bestuurlijke en maatschappelijk speelveld.

  • Aantoonbare ervaring in project- en procesmanagement en bijbehorende project en procesbeheersing

  • Het CV mag maximaal drie (3) A4 zijn en de motivatiebrief één (1) A4 in lettertype Arial 10 bestaan. Dit is inclusief Bijlagen.

  • Bij het overschrijden van het maximale aantal pagina’s, wordt alleen het maximale aantal pagina’s beoordeeld.

 • Subgunningscriterium 2 Gesprek (50/100 punten)
  De kandidaat wordt voor het gesprek uitgenodigd wanneer deze is beoordeeld met een “8” of hoger voor subgunningscriterium CV en motivatiebrief. De aanbestedende dienst wenst in het gesprek in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • Aantoonbare kennis van en ervaring in de energietransitie

  • Toelichting op kennis en kunde van de regio Holland Rijnland met een aantoonbaar netwerk binnen de relevante organisaties en RES partners Holland Rijnland

  • Toelichting op ervaring in het managen van een complex onderwerp/materie te midden van een uitdagende politiek-bestuurlijke en maatschappelijk speelveld.

  • Toelichting op ervaring in project- en procesmanagement en bijbehorende project en procesbeheersing

 • Subgunningscriterium 3 Prijs (15/100 punten)
  Voor deze uitvraag geldt een plafond bedrag van €120,- (uurtarief) excl. Btw en inclusief salariskosten, sociale lasten, algemene kosten, reis- en verblijfkosten en de kosten voor hulpmiddelen die noodzakelijke zijn bij de uitvoering van de opdracht. Inschrijving boven dit bedrag worden terzijde gelegd. Het uurtarief dient uitsluitend vermeld te worden op het offerte/prijs-formulier. Het is niet toegestaan om het tarief te vermelden op andere documenten zoals het CV en de Motivatiebrief. Uw inschrijving kan dan ter zijde worden gelegd.

  Score prijs
  De Inschrijver waarvan het uurtarief het laagst is, krijgt het maximale aantal punten. De overige Inschrijvers krijgen een score naar rato volgens de formule: Laagste uurtarief/uurtarief Inschrijver * (maximaal aantal punten) = score prijs. De score wordt afgerond op maximaal 2 decimalen achter de komma.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de DAS5.2024-34 programma coördinator regionale energiestrategie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.