thumbnail
thumbnail

Adviseur

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Friesland

Begindatum:

4 mrt 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Senior Financieel Adviseur Sociaal Domein (focus Jeugdzorg)
28-36 uur per week
Ben jij de Financieel Adviseur die met jouw analyses inzicht geeft, scenario’s doorrekent om besluitvorming te versterken, proactief input levert bij knelpunten en die graag ‘in control’ is en stevig adviseert. 

Waar ga je werken?
‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee!’. Binnen het Sociaal Domein bouwen wij aan een optimale sociale infrastructuur die iedereen dezelfde kansen geeft om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. De financiële en inhoudelijke opgaven binnen ons werkveld maken van verandering een constante factor. Het samenspel tussen beleid, uitvoering en bedrijfsvoering is hierbij van groot belang. Om grip te houden innoveren en ontwikkelen we in de volle breedte van het Sociaal Domein. 

Het Sociaal Domein van de gemeente Leeuwarden bestaat uit drie sectoren, namelijk Beleid & Strategie, Uitvoering en Bedrijfsvoering & Advies. Als Financieel Adviseur is de sector Bedrijfsvoering en Advies je thuisbasis. Binnen het Sociaal Domein werken circa 400 medewerkers. 

De sector Bedrijfsvoering & Advies heeft een adviserende en ondersteunende rol ten opzichte van de andere sectoren van het domein, het managementteam en de concerndirectie. De medewerkers van de sector Bedrijfsvoering & Advies leveren professionele ondersteuning op strategisch, financieel, juridisch, inhoudelijk en organisatorisch gebied. Je werkt vanuit het cluster Financieel Advies, het cluster bestaat uit vijf Financieel Adviseurs..  
Door personele wijzigingen hebben we op enkele beleidsgebieden op korte termijn versterking nodig.

Wat ga je doen?
We zoeken een Financieel Adviseur die de beleidsmedewerkers, het management, de directie en de wethouder(s) adviseert bij financiële vraagstukken en zorg draagt voor het leveren van financieel overzicht & inzicht en bijdraagt aan de afhandeling van de P&C producten. 

Het zwaartepunt waar jij je op richt in je advisering ligt op het gebied van Jeugdzorg. Jeugdzorg is vanwege het toegenomen gebruik van Jeugdzorg en daarmee gepaard gaande kosten voor de gemeente én de actuele hervormingsagenda vanuit het Rijk een belangrijk beleidsgebied binnen het Sociaal Domein. Je levert een grote bijdrage aan het hebben van inzicht in de kostenontwikkeling van de Jeugdzorg, zodat besluiten zorgvuldig genomen kunnen worden en volledig en kundig gerapporteerd kan worden. Je levert vanuit jouw brede blik en financiële basis eveneens een bijdrage aan het realiseren van de opgave om die kosten te reduceren. De jeugdzorg wordt grotendeels in regionaal, in Fries verband, ingekocht. Als gevolg van regionale contractering participeer je in regionale werkgroepen om bijvoorbeeld, partnerschap en transformatie mede verder vorm te geven.
Dit doe je niet alleen maar daarbij werk je nauw samen met je collega Financieel Adviseurs, adviseurs Planning & Control, de beleidsmedewerkers, data-analisten, contractmanagers en de collega’s van Sociaal Domein Fryslân. 
Mogelijk zullen ook vraagstukken rondom andere beleidsgebieden van het sociaal domein onderdeel vormen van de opdracht. 

Wat vragen we van jou?
Je voldoet aan de volgende eisen:

 • Je beschikt over een afgeronde financiële opleiding op minimaal Hbo-niveau, zoals bedrijfseconomie of accountancy.

 • Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring als financieel adviseur binnen het sociaal domein, bij voorkeur binnen een gemeente; 

 • Kennis van de inhoud en toepassing van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en politieke affiniteit/sensitiviteit om complexe (financiële)beleidsvoorstellen uit te leggen aan managers en bestuurders.

 • Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig en resultaatgericht.

 • Je beschikt over overtuigingskracht, een proactieve houding en kunt netwerken. 

 • Je bent flexibel en voelt je prettig in een dynamische, veranderende omgeving.

Eisen

 • Akkoord met de Algemene Inhuurvoorwaarden Inhuurdesk Gemeente Leeuwarden

 • Aanbieder is akkoord met de volgende artikelen mbt het door-/uitlenen van personeel:

  • Opdrachtnemer enkel Inhuurkrachten zal inzetten met wie hij zelf een arbeidsovereenkomst is aangegaan of met wie hij zelf een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst van opdracht is aangegaan op basis van Tussenkomst (tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen) die toeziet op de op basis van een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW uit te voeren werkzaamheden voor de Klant of Opdrachtnemer in de vorm van een Maatschap werkzaamheden verricht onder een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW voor de Klant.

  • Indien de Opdrachtnemer Inhuurkrachten wenst in te zetten die niet bij haar in dienst zijn, kan dat slechts na schriftelijke toestemming van Het Flexhuis B.V. c.q. de Klant. Het Flexhuis B.V. c.q. de Klant heeft het recht aan deze inzet voorwaarden te verbinden, mede ter zekerstelling van haar eventuele verplichtingen jegens derden, waaronder begrepen de Belastingdienst en de Uitvoeringsinstellingen.

 • Je beschikt over een afgeronde financiële opleiding op minimaal Hbo-niveau, zoals bedrijfseconomie of accountancy.

 • Deze aanvraag betreft géén ZZP opdracht. Aanbieder verklaart hiervan op de hoogte te zijn.

 • Aangeboden tarief is inclusief reiskosten

 • Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring als financieel adviseur binnen het sociaal domein, bij voorkeur binnen een gemeente;

 • Kennis van de inhoud en toepassing van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.