thumbnail
thumbnail
Teammanager Beleid Sociaal Domein

Gemeente Land van Cuijk

Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk, Nederland

Sluit over 3 dagen
135
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

1 jan 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

19 mei 2023

Gewenste situatie

In nauwe samenwerking met de collega-teammanager Beleid Sociaal Domein is na afloop van de opdracht de taak- en rolverdeling binnen het team duidelijk en zijn werkprocessen helder en wordt conform gehandeld. Ziekteverzuim is < 5%.

Er ligt ook een advies voor de toekomstige inrichting en organisatie van het team. Strategisch Personeelsplan is uitgevoerd. Daarnaast is het A3 Jaarplan 2024 opgeleverd.

Huidige situatie

Het Team Beleid Sociaal Domein (54 medewerkers) heeft twee teammanagers. De personele verantwoordelijkheid is op dit moment verdeeld langs beleidsinhoudelijke lijnen. Vanwege het vertrek van één van de teammanagers en de moeizame zoektocht naar een vaste opvolger, zoeken we een tijdelijke teammanager. Na de herindeling is het team in 2022 gestart en is een goede basis gelegd. Het is nu zaak de verworvenheden te borgen en door te bouwen en door te ontwikkelen.

Kandidaatomschrijving

Wij zoeken een teammanager met ervaring op de terreinen: management, beleid sociaal domein, politiek-bestuurlijke advisering. Wij zoeken geen inhoudelijk vakspecialist, maar een resultaatgerichte people-manager: aandacht voor de mens, sfeer op de werkvloer, verbinding en betrokkenheid bij de organisatie en collega’s zijn belangrijk. Ook is behoefte aan het verder brengen van structuur en inrichting van het team en samenwerking bínnen en buiten het team.

Gezien de hierboven omschreven situatie zijn wij op zoek naar een WO geschoolde kandidaat met minimaal 4 jaar ervaring op dit vakgebied in de afgelopen 5 jaar.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op 6 juni 2023.

Toelichting op rooster

32 – 36 uur per week, aanwezigheid op kantoor (Cuijk) is zeer gewenst.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager Beleid Sociaal Domein die deze organisatie zoekt?