thumbnail
thumbnail
Senior Planeconoom

Gemeente Land van Cuijk

Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
100
32 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

17-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

31-12-2024


Het team Projectenbureau (18 medewerkers) richt zich op de projectmatige aansturing van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van majeure ruimtelijke initiatieven en vastgoedprojecten. Het team vormt daarmee de schakel, tussen enerzijds beleid en uitvoering en anderzijds tussen de gemeentelijke organisatie en externe ontwikkelaars, vastgoedpartners en andere (markt)partijen met betrokkenheid van klankbordgroepen en inwoners. Het team wordt aangestuurd door een teammanager en bestaat

uit projectleiders, projectassistenten, planeconomen en medewerkers kavelverkoop.

Voor het team Projectenbureau zijn wij op zoek naar externe invulling van de planeconomische capaciteit door een op het vakgebied gespecialiseerd bureau die planeconomische ondersteuning leveren voor 64 uur per week (voor een periode van 24 maanden met mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 12 maanden).

Op dit moment zet het projectenbureau haar schouders onder verschillende grote ruimtelijke projecten in de gemeente Land van Cuijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de realisatie van uitbreidingswijk de Heeswijkse Kampen (Cuijk), de revitalisering van de Valuwe (wijk in Cuijk), een groot woningbouwplan in Boxmeer, centrumplannen in Cuijk en St. Anthonis, herontwikkeling Prinsenstal in Grave en diverse woningbouwprojecten in diverse kerkdorpen.

De planeconomen vervullen een cruciale rol in een zeer dynamische omgeving. Wij zijn op zoek naar een bureau/partij die ons ervaren en enthousiaste senior planeoconomen kan leveren en die zich als planeconomische duizendpoten staande weten te houden in de hectiek.

Kandidaatomschrijving

De planeconomen verrichten de navolgende werkzaamheden:

 • Je geeft planeconomische adviezen in relatie tot de gemeentelijke vastgoed projecten van het projectenbureau;
 • Je stelt financiële vertalingen op van nieuwe ruimtelijke/vastgoedplannen en geeft advies vanuit planeconomische invalshoek;
 • Uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden die gepaard gaan met de budgetcyclus voor wat betreft het gemeentelijk grondbeleid i.c. bouwgrondexploitatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opstelling en herziening van financiële haalbaarheidsberekeningen, risicoanalyses en exploitatieberekeningen van ruimtelijke plannen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren van het gemeentelijke grondbeleidsinstrumentarium;
 • Je bent de (financiële) rechterhand van projectleiders in diverse projecten van het projectenbureau;
 • Je bent het financieel geweten/spil van het projectenbureau en bent samen met de projectmanager verantwoordelijk voor de financiële bewaking/monitoring van alle projectbureauprojecten en vervult een centrale rol in de budgetcyclus en in de afstemming met afdeling financiën;
 • Je bent betrokken bij overleggen en onderhandelingen met projectontwikkelaars en andere (private) marktpartijen en levert daarvoor financiële uitgangspunten;
 • Je denkt mee en stuurt op de optimalisatie van de grondopbrengst in relatie tot de gemeentelijke ruimtelijke ambities;
 • Je draagt mede zorg voor privaatrechtelijke overeenkomsten en PPS-contracten;
 • Rapporteert en adviseert gevraagd en ongevraagd aan bestuur, management, projectmanager, projectleiders en consulent financiën over financieel/ economische aspecten van grondexploitaties

Interviewplanning

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 16 december 2022.

Toelichting op rooster

90 weken

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Planeconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.